nieuws

Schippers grijpt nog niet in in ruzie over kinderoncologie

Geen categorie

Minister Schippers van VWS is voorlopig niet van plan om in te grijpen in de ruzie tussen de coöperatie Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden op Kamervragen van PvdA'er Eelke van der Veen, meldt Medisch Contact.Sinds het NKOC eind 2009 werd opgericht, woedt er […]

Minister Schippers van VWS is voorlopig niet van plan om in te grijpen in de ruzie tussen de coöperatie Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden op Kamervragen van PvdA'er Eelke van der Veen, meldt Medisch Contact.

Sinds het NKOC eind 2009 werd opgericht, woedt er een bittere strijd tussen de coöperatie en de NFU over het oprichten van een Nationaal Kinderoncologisch Centrum. Het NKOC wil de Nederlandse kinderoncologie in één gebouw huisvesten, om zo verbetering van zorg door concentratie te bewerkstelligen. De NFU verzet zich tegen een dergelijke concentratie. Zo schreven medewerkers van het UMC Groningen ouders van patiënten met kanker afgelopen januari een brief waarin ze aangaven het NKOC 'niet nodig en ook niet wenselijk' te vinden.

Treurig
In haar antwoord op de Kamervragen geeft Schippers aan het te betreuren als onenigheid tussen partijen over de ruggen van patiënten en hun ouders wordt uitgevochten. Ook schrijft ze dat er afgelopen juni op haar departement overleg met beide partijen is geweest. De uitkomst van dat gesprek was 'dat partijen onderling toen nog niet tot een vergelijk waren gekomen'. De minister bevestigt dat de NFU opnieuw uitstel heeft aangevraagd tot oktober 2011.

Geen reden tot ingrijpen
Op de vraag of de minister bereid is zich in te zetten voor een spoedige oplossing van het conflict, schrijft ze dat ze thans geen reden tot ingrijpen ziet. Er zou wel aanleiding voor ingrijpen kunnen zijn 'indien het gebrek aan samenwerking tussen kinderoncologen en NFU zou leiden tot een situatie die de patiëntveiligheid bedreigt of als de communicatie over problemen tussen deze groepen tot een onaanvaardbare belasting van ouders van patiënten zou leiden', aldus Schippers.
(Bron: Medisch Contact)

Reageer op dit artikel