nieuws

‘Van voorzitter tot thuiszorghulp 3 procent inleveren’

Geen categorie

Om te voorkomen dat er nu bij opeenvolgende bezuinigingen in de zorg té veel gekwalificeerde werknemers uitstromen die straks nog hard nodig zijn, is het beter om alle salarissen in de sector structureel met zo'n drie procent te verlagen. Dat voorstel doet Jo Maes, directeur van het Huis voor de Zorg,  meldt De Limburger.Jo Maes […]

Om te voorkomen dat er nu bij opeenvolgende bezuinigingen in de zorg té veel gekwalificeerde werknemers uitstromen die straks nog hard nodig zijn, is het beter om alle salarissen in de sector structureel met zo'n drie procent te verlagen. Dat voorstel doet Jo Maes, directeur van het Huis voor de Zorg,  meldt De Limburger.

Jo Maes haakt ermee in op het idee dat binnen ggz-instelling Mondriaan geboren is om personeel te vragen tijdelijk minder te gaan werken teneinde een verwachte besparing van 7 miljoen euro op te vangen. Waar Mondriaan het personeel wil aanspreken op onderlinge solidariteit en niemand kan of wil verplichten uren en salaris in te leveren, stelt Maes een onvrijwillige korting voor. 'Die moet voor iedereen gelden, van bestuursvoorzitters tot thuiszorgmedewerkers opdat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen', zegt hij in De Limburger.

SP vraagt opheldering
SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft opheldering gevraagd aan het kabinet over het voornemen van de Limburgse ggz-instelling Mondriaan om het personeel een loonoffer te vragen. 'Vanwege de bezuinigingen vraagt de instelling het personeel nu tot tien procent in te leveren. Laat de directie de handen ineen slaan met het personeel en samen de strijd aangaan tegen deze bezuinigingen.'
Onlangs werd bekend dat het personeel van thuiszorginstelling VIVA verplicht wordt een fors deel van het salaris in te leveren. 'En nu lijkt het ggz-personeel aan de beurt te zijn. Op deze manier worden de beroepen in de zorg – waar we de komende jaren juist zoveel mensen nodig hebben – uitgehold. Zo krijgen we nooit die extra handen aan het bed, waar iedereen zo om schreeuwt.'
De ggz-organisatie Mondriaan moet bezuinigen omdat minister Schippers (VVD) voor bijna 600 miljoen in de geestelijke gezondheidszorg wil snijden. Henk van Gerven: 'Ik snap dat het moeilijke tijden zijn voor instellingen, maar met een dergelijk voorstel dupeert de directie het personeel. Laat de raad van bestuur tegen Schippers ten strijde trekken in plaats van hun eigen personeel uit te wringen.'
Het stoort Van Gerven dat een van de directeuren het loonoffer als solidariteit betitelt. 'Daarmee insinueert hij dat medewerkers die niet akkoord gaan met verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden niet solidair zijn. Dat is chantage. Overigens heb ik nog geen van de dikbetaalde directeuren horen zeggen dat hij vrijwillig ook een stuk salaris inlevert.'

Reageer op dit artikel