nieuws

‘Vastbinden dementerenden gaat toenemen in thuiszorg’

Geen categorie

Volgens de Inovatiekring Dementie is er een grote kans dat dementerende cliënten thuis frequenter worden 'gefixeerd' dan in het verleden het geval is geweest.Die ontwikkeling staat haaks op de trend waarbij mensen juist minder vaak vastgezet kunnen worden. Die reductie van het aantal 'gefixeerden' is een belangrijke doelstelling ook van de nieuwe wet 'Zorg en […]

Volgens de Inovatiekring Dementie is er een grote kans dat dementerende cliënten thuis frequenter worden 'gefixeerd' dan in het verleden het geval is geweest.
Die ontwikkeling staat haaks op de trend waarbij mensen juist minder vaak vastgezet kunnen worden.

Die reductie van het aantal 'gefixeerden' is een belangrijke doelstelling ook van de nieuwe wet 'Zorg en dwang' die nu bij de Tweede Kamer is. De nieuwe regels gaan ook in de thuiszorg gelden maar de verzorgende kan daar zelf een afweging maken. Gezien hun geïsoleerde positie zullen ze mogelijk eerder overgaan tot vastbinden.

Geen flexibiliteit
Volgens Elly Duijf, directeur van de IDé, zet de regeling die in de toekomst zal gaan gelden de deuren wijd open voor fixatie in de thuiszorg. Het is niet meteen duidelijk waarom de regels zó zijn opgesteld dat het fixeren in huis gemakkelijker wordt. Het is weer een van die voorbeelden van regelgeving waarbij de flexibiliteit ver te zoeken is. Het is altijd het een of het ander bij de overheid. In elk geval wordt het volgens Duijf uiterst moeilijk om te controleren. In de thuiszorg zijn dat soort controles immers vrijwel onmogelijk.

Hiaten in de wet
De nieuwe wet schijnt nogal wat hiaten te kennen en is ook volgens hoogleraar Cees Hertogh van de VU opgesteld zonder veel inbreng van verzorgers. 'Juist de verzorgers die moeten bepalen of er wordt gefixeerd of niet, zijn in de nieuwe wet niet te vinden. De overheid geeft dus altijd wel hoog op van deskundigheid maar als het puntje bij het paaltje komt, valt dat erg tegen. De IG geeft toe dat ze goed moet nadenken over de manier waarop toezicht in de thuiszorg goed mogelijk is. Nu maar hopen dat het nadenken niet al te veel tijd of papier in beslag gaat nemen. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren is de productie van een rapport over het onderwerp.'

Reageer op dit artikel