nieuws

VNG: ‘Breng dialoog decentralisaties zorg snel op gang’

Geen categorie

'Gemeenten zullen onderling en met instellingen in gesprek moeten om de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ-begeleiding vorm te geven. Het is van groot belang dat de dialoog snel op gang komt, zodat de burger tijdens de transitie niet tussen wal en schip belandt.' Dit stelt VNG-directieraadsvoorzitter Ralph Pans in zijn commentaar in VNG Magazine van deze week. Wat […]

'Gemeenten zullen onderling en met instellingen in gesprek moeten om de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ-begeleiding vorm te geven. Het is van groot belang dat de dialoog snel op gang komt, zodat de burger tijdens de transitie niet tussen wal en schip belandt.' Dit stelt VNG-directieraadsvoorzitter Ralph Pans in zijn commentaar in VNG Magazine van deze week.

Wat de AWBZ-begeleiding betreft zitten nog veel gemeenten met geen enkele gesprekspartner om tafel, zelfs niet met regiogemeenten.  Dat blijkt uit onderzoek van RadarAdvies. Ralph Pans: 'Het zou mij niet verbazen wanneer een onderzoek naar decentralisatie van de jeugdzorg een vergelijkbaar beeld oplevert.'

Visies
Minder bureaucratie, ontkokering, maatwerk: bij de decentralisaties is het de grote uitdaging om tot een andere aanpak te komen. De VNG en de G32 hebben met visienotities aanzetten gegeven tot de nieuwe benadering.

Meer informatie:
VNG Magazine
onderzoek RadarAdvies.

Reageer op dit artikel