nieuws

Vrijval herinvesteringsreserve is te voorkomen

Geen categorie

Voor boekwinsten die een onderneming heeft behaald met de verkoop van bedrijfsmiddelen, kan de onderneming onder voorwaarden een herinvesteringsreserve vormen. Met die herinvesteringsreserve verkrijgt ze uitstel van belastingheffing over de boekwinst. De Wet op de vennootschapsbelasting bevat een (anti-misbruik-)wetsbepaling, zodat een herinvesteringsreserve in beginsel in de winst vrijvalt als een ‘belangrijke aandeelhouderswijziging’ plaatsvindt. De vrijval kan soms achterwege blijven.

De rechtbank van Haarlem deed op 1 juli 2011 een uitspraak waaruit blijkt dat een juiste timing van een belangrijke aandeelhouderswisseling en een vervangende investering zo’n vrijval kan voorkomen.

Een bv met een herinvesteringsreserve wilde tot een vervangende herinvestering overgaan door de aanschaf van twee panden van een andere bv. Deze zou meteen ook alle aandelen in de kopende bv verwerven. Eerst werd de koopovereenkomst van de twee panden getekend.

Daarna werden de aandelen in de bv verkocht en geleverd. Ten slotte vond de notariële levering van de panden plaats. In deze volgorde viel de herinvestering vrij. Het belang in de bv was namelijk in belangrijke mate gewijzigd vóórdat de vervangende onroerende zaken waren aangeschaft.

Het oordeel vindt u hier

Bron: F&A Signalen

Reageer op dit artikel