nieuws

Werkgever mengt zich vaker in privéleven

Geen categorie

Werkgever mengt zich vaker in privéleven

Nederlandse werkgevers raken steeds meer betrokken bij het privéleven van hun werknemers. Bijna twee derde van de werkgevers vindt dat het privéleven van de werknemer te bepalend is voor de arbeidsprestatie om zich er volledig buiten te houden.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener 365 onder 601 werkgevers en 1609 werknemers. Bij een derde van de werknemers is de combinatie werk en privé niet in balans; bij 43 procent wordt die combinatie wel eens te veel.

Hoe ouder de werknemer, hoe belangrijker het werk voor hem/haar is, maar ook hoe beter de balans tussen werk en privé is. Vrouwen zijn het vaker dan mannen (helemaal) eens met de stelling dat de combinatie werk-privé wel eens te veel wordt. En jongeren vaker dan ouderen. Een groot deel van de werknemers (63 procent) vindt een betere balans belangrijker dan meer geld voor later.

Gespannen
Gespannenheid door het privéleven komt bij een kwart van de werknemers voor, gespannenheid door het werk bij een derde. Ouderen boven de 55 jaar geven meer dan jongeren aan dat zij zich helemaal niet gespannen voelen door hun werk.

Rosé van Velzen, directeur van 365/Zin: 'In de praktijk gelden er voor werknemers drie belangrijke immateriële drijfveren in het werk die variëren per levensfase: de sociale context waarin men opereert (denk hierbij aan het plezier en de steun die je krijgt van collega's en leidinggevende); de ontplooiingsmogelijkheden; en het autonoom, ofwel zelfstandig kunnen werken. Gespannenheid op het werk neemt af als je je werk vanuit deze energiebronnen inhoud kunt geven. Het combineren van werk en privé levert dan energie op. Wij spreken dan ook liever van work life engagement, de combinatie geeft energie én toewijding.'

Bijdragen
Werkgevers zijn in meerderheid van mening dat de privésfeer van de werknemers relevant voor hen is. Ruim drie kwart van de werkgevers denkt zelfs te kunnen bijdragen aan een goede balans tussen werk en privé van hun personeel.

Van Velzen: 'We adviseren werkgevers om privé naar het werk toe te halen en de dialoog met iedere werknemer aan te gaan. Nog te vaak zijn zij angstig dat dit te bemoeizuchtig overkomt. Uiteraard moet dit per werknemer worden beoordeeld, maar over het algemeen wordt het juist gezien als goed werkgeverschap.'

Reageer op dit artikel