nieuws

Accountants krijgen training Professioneel Kritische Instelling

Geen categorie

De besturen van NIVRA en NOvAA hebben het onderwerp Professionele Kritische Instelling aangewezen als verplicht onderwerp voor permanente educatie voor 2012. De leden kunnen desgewenst al in 2011 aan deze verplichting voldoen.

De training Professioneel Kritische Instelling bestaat uit één curriculum, met onderscheid tussen leden die:

  1. assuranceopdrachten verrichten;
  2. alleen samenstelopdrachten verrichten;
  3. werkzaam zijn als intern of overheidsaccountant.

Voor al deze groepen is de training verplicht; de omvang is goed voor 12 PE-punten. Voor Accountants in Business wordt nog gestudeerd op een adequate training.

Het onderwerp Professioneel Kritische Instelling is één van de speerpunten uit het eind 2010 door de NBA (de fusieorganisatie van NIVRA en NOvAA) gepresenteerde Plan van Aanpak. Met dit plan werd gereageerd op de brede maatschappelijke discussie over het accountantsberoep. In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er een beroepsbreed programma wordt ontwikkeld gericht op gedragsverandering, met name gericht op de verbetering van professionele scepsis.

De training wordt gegeven door NBA Opleidingen en enkele opleidingsinstituten. Een lijst van erkende trainingen wordt te zijner tijd gepubliceerd op de websites van NIVRA en NOvAA.

Bron: F&A Signalen

Reageer op dit artikel