nieuws

Advies Belastingdienst: even geen aangiften en transacties

Geen categorie

In verband met de digitale inbraak en het in omloop brengen van frauduleuze certificaten bij beveleiligingsbedrijf Diginotar adviseert de Belastingdienst ondernemers en particulieren om aangiften en andere elektronische transacties tot nader bericht aan te houden.

Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. Dit geldt voor websites die gebruik maken van Diginotar, zoals DigiD. Als certificaten niet betrouwbaar zijn, betekent dit dat het niet 100 procent is uit te sluiten dat gebruikers een risico lopen om herleid te worden naar een malafide versie van een website. Minister Donner zegt dat inloggen op een overheidswebsite, waaronder Belastingdienst.nl, even niet verstandig is.

Informatie die op de sites www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.toeslagen.nl staat is volgens de fiscus volledig betrouwbaar.

Wanneer een particulier aangifte doet, een toeslag aanvraagt of een andere transactie wil doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van DigiD, dan adviseert de Belastingdienst om hiermee te wachten tot de herstelwerkzaamheden met betrekking tot DigiD zijn afgerond. Het ziet er nu naar uit dat dit enkele dagen kan duren.

Ondernemers
Hoewel voor ondernemers de systemen op de gebruikelijke wijze operationeel zijn, adviseert de Belastingdienst om aangiften en overige transacties tot nader bericht aan te houden. Samen met softwareleveranciers en fiscaal intermediairs doet de Belastingdienst onderzoek om vast te stellen of er voldoende waarborgen zijn voor het veilig doen van aangifte.
Termijnoverschrijding

Wanneer door de problemen met Diginotar termijnen worden overschreden, dan gaat de Belastingdienst hier coulant mee om.

Douane
Voor de Douane geldt dat de grote gegevensstromen gebaseerd zijn op een andere technologie. Het is daarom niet te verwachten dat de genoemde problematiek zich hier zal voordoen. Wel geldt voor enkele kleinere werkstromen die van websites gebruikmaken met soortgelijke certificaten, zoals bijvoorbeeld accijnzen, dat de herstelwerkzaamheden moeten worden afgewacht.

Reageer op dit artikel