nieuws

AWVN: Koppel cao-loonstijging aan resultaat onderneming

Geen categorie

Werkgeversvereniging AWVN pleit er voor in cao's de afspraken over loonstijgingen voorwaardelijk te maken. De loonsverhoging hangt dan bijvoorbeeld af van de resultaten van een onderneming. Zo kunnen bedrijven beter omgaan met het slechtere economische klimaat, aldus de AWVN.

De lonen gaan in 2012 met gemiddeld 2 procent omhoog, zo heeft AWVN berekend op basis van alle volgend jaar geldende cao's. Onder deze 92 cao's vallen ruim 1 miljoen werknemers.
­
AWVN verwacht dat in cao's die de komende tijd worden afgesproken de loonafspraken lager zullen uitvallen; dit onder druk van negatieve berichten over de economie. ‘De cao's lopen achter op de economische werkelijkheid. Wij houden ernstig rekening met een periode van economische krimp. Tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen is deze loonstijging niet vol te houden,' aldus AWVN. ‘Als in nieuwe cao's lagere afspraken worden gemaakt, zal dat leiden tot een bijstelling van de te verwachten loonstijging voor 2012.'

De werkgeversvereniging bepleit in dit verband voor het maken van afspraken over voorwaardelijke loonstijgingen, bijvoorbeeld gerelateerd aan bedrijfsresultaten. Daarmee kunnen bedrijven beter omgaan met het slechtere economische klimaat.
­
AWVN is wel tevreden over het feit dat duurzame inzetbaarheid in de cao-besprekingen een hoofdrol speelt. Het gaat daarbij om steeds meer concrete afspraken rond scholing, levensfasebeleid, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In 8 van de 10 nieuwe cao´s worden op dit ogenblik dergelijke afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel