nieuws

BDO: Kennis risicomanagement binnen RvC schiet te kort

Geen categorie

Commissarissen hebben onvoldoende zicht op, noch de juiste instrumenten om door het bestuur geïdentificeerde risico's te beoordelen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een online zelfevaluatie voor commissarissen, ontwikkeld door accountants- en adviesorganisatie BDO.

Volgens John Hijmans, partner bij BDO, geven de eerste resultaten genoeg stof tot nadenken. Hijmans: "Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen en hun toezichthouders. Risicomanagement verdient een plekje bovenaan de agenda. Toch zegt meer dan de helft van de evaluatiegebruikers onvoldoende zicht te hebben op de kwaliteit van het proces van risico-identificatie door het management. En geeft maar een kleine meerderheid aan in staat te zijn zelfstandig risico's in te schatten."

Tegelijkertijd geldt voor meer dan de helft van de respondenten dat de RvC het risicoprofiel van de onderneming dient goed te keuren. "Als de toezichthouder enerzijds weinig zicht heeft op het risicomanagementproces maar anderzijds wel wordt gevraagd er een oordeel over te vormen, dan is dat een risico op zichzelf", aldus Hijmans.

BDO ontwikkelde de zelfevaluatie als aanvulling op zijn magazineserie over toezicht 'De Dialoog', dat deze keer geheel in het teken staat van risicomanagement. Aan de totstandkoming van het magazine ging een rondetafelgesprek vooraf, waaraan onder andere professor Corporate Governance aan de Nyenrode Business University Mijntje Lückerath en (aftredend) ceo van Brabantia Christ van Elderen deelnamen.

Zij en de andere aanwezigen formuleerden een aantal praktische tips, die de commissaris ondersteunen in zijn rol als toezichthouder op risicomanagement:

  1. Spreek elkaar in de RvC meer aan op de noodzaak van ontwikkeling van eigen kennis en competenties.
  2. Gebruik alle informatiekanalen die je bezit (accountant, ondernemingsraad, presentaties tweede echelon) en hou de afstand tot deze mensen klein zodat communicatie wederzijds geen drempels kent.
  3. Zorg ervoor dat de RvC het eigen functioneren periodiek evalueert.
  4. Maak gedragsaspecten bespreekbaar om het risico van niet-integer gedrag bij de directie zo klein mogelijk te maken.
  5. Laat de ondernemer/bestuurder ondernemen en ga niet op zijn/haar stoel zitten.

De zelfevaluatie toezicht op risicomanagement geeft een eerste inzicht in de wijze waarop de commissaris toezicht houdt op risicomanagement en is kosteloos in te vullen op de website van bdo.

 

Reageer op dit artikel