nieuws

Bedrijven komen iets makkelijker aan financiering

Geen categorie

Bedrijven komen weer iets makkelijker aan financiering. De verkrijgbaarheid van bedrijfsfinanciering is dit jaar in vergelijking met eind 2010 wat toegenomen, zo blijkt uit de Financieringsmonitor 2010 van onderzoeksbureau EIM. Volgens de peiling onder 1400 bedrijven is het aantal volledig toegekende leningen is gelijk gebleven, maar steeg het aantal gedeeltelijke toekenningen is gestegen van 5 naar 21 procent.

In 2010 heeft 22 procent van de bedrijven in Nederland geprobeerd aanvullende financiering te krijgen. Bij het grootbedrijf  is dit een op de drie bedrijven. Verder zijn het vooral jonge (kleine) bedrijven die een financieringsbehoefte hadden. Er was vooral behoefte aan geld voor werkkapitaal (47 procent), investeringen (22 procent) en bedrijfshuisvesting (15 procent). Middelgrote en kleine bedrijven zochten ook middelen voor herfinanciering van bestaande leningen, respectievelijk 20 procent en 15 procent.

Grote verschillen
Als de bedrijven financiering zochten zijn er grote verschillen in de honoreringspercentages. Van het kleinbedrijf krijgt 57 procent de financiering volledig rond; 70 procent van de middenbedrijven en 86 procent van de grote bedrijven is succesvol. In het kleinbedrijf krijgt 21 procent een volledige afwijzing. De reden van afwijzing volgens de ondernemers is voor het overgrote deel gelegen in 'te hoog risico'. Vooral starters krijgen deze reden vaak te horen.

Opvallend is dat als gekeken wordt naar de solvabiliteitspositie van bedrijven die succesvol zijn in het verkrijgen van financiering deze niet significant verschilt van bedrijven die dit niet zijn. Er is wel een relatie gevonden met een dalend eigen vermogen: van bedrijven met een dalend eigen vermogen is 59 procent succesvol en bij de overige bedrijven is dit 70 procent. Als het vermogen daalt ten gevolge van een negatief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt het verschil nog sterker.

Bij één op de drie bedrijven is het eigen vermogen in 2010 afgenomen. Bij middelgrote bedrijen is dit een op de vijf. Verreweg de meeste bedrijven geven aan dat dit komt door een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering.

Download de Financieringsmonitor 2011

Lees ook: MKB-voorzitter: 'Bankier en ondernemer begrijpen elkaar niet'

 

Reageer op dit artikel