nieuws

‘Belastingdienst is veel te nieuwsgierig’

Geen categorie

De fiscus legt de wettelijke mogelijkheid tot het vragen van informatie over betalingen aan personen die geen dienstbetrekking hebben, veel te ruim uit. 'Het is hoog tijd voor duidelijkheid', schrijft Eric Dankaart, partner binnen de Human Resource Services-praktijk van PwC, in Het Financieele Dagblad.

"In Nederland geldt voor werkgevers – bovenop de gebruikelijke loonheffingsregels – een  informatieverplichting voor betalingen aan personen die geen dienstbetrekking hebben. Maar hoe hard is die verplichting eigenlijk? Onderzoek leert dat de Belastingdienst haar wettelijke mogelijkheid tot het vragen van informatie veel te ruim uitlegt. Een praktijk die inmiddels vele jaren speelt en meer dan een miljoen organisaties treft," aldus Dankaart.

Desgevraagd
"Via de informatieverplichting voor betalingen aan derden, verifieert de Belastingdienst de aangiften van deze 'derden'. Dat vraagt om een betrouwbare gegevensstroom. Je zou verwachten dat het verkrijgen van zulke belangrijke informatie stevig verankerd is in fiscale wetgeving. Niets is echter minder waar. De wet schrijft namelijk enkel voor dat werkgevers en andere administratieplichtigen desgevraagd aan de inspecteur gegevens en inlichtingen moeten verstrekken die voor de belastingheffing van deze derden van belang kunnen zijn. Het woord 'desgevraagd' betekent dat het moet gaan om 'individuele vragen die een individueel antwoord vragen'."

De Belastingdienst gaat er echter van uit dat iedere werkgever en administratieplichtige jaarlijks verplicht is de aan derden betaalde bedragen op te geven, aldus Dankaart. "Daarmee interpreteert de Belastingdienst haar wettelijke mogelijkheid tot het vragen van informatie veel te ruim. Een praktijk die meer dan een miljoen organisaties aangaat en die de betreffende organisaties tijd en dus geld kost."

Belang voor de schatkist 
Volgens Dankaart is het nu 'allereerst hoog tijd dat de werkelijke opbrengst van deze tijdrovende 'verplichting' tegen het licht wordt gehouden'. "Bereiken de gegevens inderdaad als 'contra-informatie' de inspecteur die de aangifte van de ontvanger van de gelden beoordeelt? En in welke mate leidt dit dan tot aanpassingen? Met andere woorden: wat is het belang voor de schatkist? Ook de bijbehorende uitvoeringslast voor de Belastingdienst is hierbij van belang. Met de besparing van 400 miljoen euro die van het ministerie van Financiën wordt gevraagd, een zeer wenselijke exercitie."

Daarnaast zal het ministerie van Financiën zelf moeten beoordelen of ook zij van mening is dat het huidige wettelijk kader onvoldoende is voor de verplichting zoals die nu geldt, schrijft Dankaart. "Een mooi moment ook om te bepalen of de huidige manier van contra-informatie verkrijgen nog wel past. Een overstap naar geautomatiseerde gegevensverzameling lijkt gewenst. Acties die uitstekend passen bij het voornemen van het kabinet om in samenhang met de digitalisering de formele regelgeving tegen het licht te houden."

Reageer op dit artikel