nieuws

Belastingdienst stapje voor stapje steeds digitaler

Geen categorie

Digitalisering is een speerpunt voor de Belastingdienst, stelt het ministerie van Financiën in zijn nieuwe begroting. De dienst wil voorzichtig maar gestaag steeds meer zaken digitaal gaan afhandelen.

De meeste efficiencywinst zit in het 'e-mededelen', aldus Financiën. De nu nog 160 miljoen poststukken die de Belastingdienst jaarlijks aan burgers en bedrijven stuurt zullen in de toekomst grotendeels plaatsmaken voor berichten via digitale kanalen. Op persoonlijke internetpagina's zullen burgers en bedrijven hun informatie kunnen ophalen en aanleveren.

Rustig aan
Die omschakeling kost wel tijd, afgezien van de wellicht nodige aanpassingen van wet- en regelgeving. "De massale geautomatiseerde dienstverlening is een kwetsbaar proces waarin de Belastingdienst geen risico’s mag lopen. Op basis van de ervaringen met de uitrol van de vooraf ingevulde aangifte (VIA), zal een implementatieproces worden gevolgd waarbij pilots worden gehouden die bij een positief resultaat gevolgd worden door het massaal beschikbaar stellen van een voorziening." Die vooringevulde aangifte zal het komend jaar al worden uitgebreid met gegevens over hypotheekrente en hypothecaire schulden, die de Belastingdienst rechtstreeks van de banken betrekt.

Machtigen
In 2012 wordt voor het eerst ook DigiD machtigen volledig gebruikt in het aangifteproces. In de proef van dit jaar is al door 225.000 burgers een vooringevulde aangifte opgehaald en ingezonden via een familielid, buurman of vriend, met behulp van de machtigingsvariant van DigiD."Een verdere toename van het gebruik van de DigiD machtigingsvoorziening vergroot het aantal VIA-gebruikers en vermindert onbedoeld DigiD-gebruik", stelt Financiën.

Berichtenbox
Ook via de website mijnoverheid.nl gaat de Belastingdienst meer doen. De berichtenbox op die site bestaat al 2 jaar, maar zal pas echt van de grond komen als de Belastingdienst via deze digitale service burgers attendeert dat er een bericht voor hen is. In 2012 begint de dienst met de eerste pilots met de Berichtenbox met berichten uit het proces van inkomensheffingen. "Op basis van de resultaten daarvan kan worden besloten tot gebruikmaking voor alle belastingplichtigen." Onlangs liet de directeur van de dienst al weten dat dit proces eerst met de eigen ambtenaren uitgeprobeerd wordt.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

 

Reageer op dit artikel