nieuws

‘Beter betaalgedrag zal ecomomische groei versnellen’

Geen categorie

De Nederlandse economie kan in 2012 harder groeien dan de voorspelde 1 procent wanneer de kredietwaardigheid van consumenten en bedrijven beter wordt beoordeeld. Dat stelt financiële dienstverlene Intrum Justitia op basis van interne berekeningen.

“Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven zelf; zij moeten de financiële status van hun klanten en relaties tegen het licht houden nog voordat transacties worden gesloten”, verduidelijkt Edwin Prevoo (Algemeen Directeur van Intrum Justitia). “En wanneer daarnaast overheidsinstanties en bedrijven hun rekeningen op tijd gaan betalen kan dit het bedrijfsleven miljarden opleveren. Dat geeft de Nederlandse economie een belangrijke positieve impuls.”

Een van de middelen om de economische groei in Nederland te versnellen is voorkomen dat consumenten en bedrijven producten aanschaffen en van diensten gebruik maken die ze niet kunnen of willen betalen, betoogt Prevoo. Intrum Justitia is een groot voorstander van wetgeving die leidt tot op tijd betalen, zoals bijvoorbeeld wetgeving in Finland en Zweden. Daar is bij wet bepaald dat overschrijding van de wettelijke betalingstermijn automatisch een boete oplevert. Dit heeft gezorgd voor een structureel beter betalingsgedrag van consumenten en bedrijven, meer zekerheid voor ondernemers en daarmee een gunstiger bedrijfseconomisch klimaat.

Besparing
Eenzijdig winstbejag en het aanvaarden van klanten die niet kunnen, of willen betalen leidt tot aanzienlijke economische schade. Cijfers van Intrum Justitia laten zien dat betere klantacceptatie het bedrijfsleven op jaarbasis zo’n 15 miljard euro kan opleveren. Dit bedrag wordt nu jaarlijks afgeboekt aan niet betaalde rekeningen, volgens berekeningen in de European Payment Index (EPI). Prevoo: “Als wij alle rekeningen zouden betalen dan leidt dit tot een enorme vermindering van afboekingen bij het bedrijfsleven; 15 miljard euro is 1,5 keer zoveel als de aardgasbaten in Nederland. Een ander positief gevolg van ‘controle aan de poort’ is dat het aantal consumenten dat in de schuldhulpverlening belandt afneemt. Dit verduurzaamt de BV Nederland.”

Liquiditeitspositie
Eerder onderzoek van economisch instituut NYFER (2009), uitgevoerd in opdracht van Intrum Justitia, toonde al aan dat wanneer in Nederland alle rekeningen op tijd worden betaald er ruim 26.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Prevoo: “Er staat een gigantisch bedrag aan niet betaalde rekeningen ‘open’ in de boeken van bedrijven. Recent onderzoek laat zien dat er in het tweede kwartaal 6,1 miljard euro open staat.” Geld dat bedrijven nu moeten financieren en uiteindelijk toch moeten afboeken.
 
Verduurzamen
IMF-Topvrouw Christine Lagarde riep onlangs wereldwijd overheid, bedrijfsleven en consumenten op tot actie om de groei in de wereldeconomie te waarborgen en te verduurzamen. In Nederland steeg de werkloosheid in augustus met 8.000 mensen. Intrum Justitia is ervan overtuigd dat verbetering van het betaalgedrag van bedrijven, overheid en consumenten een belangrijke bijdrage kan leveren om de verder stijgende werkloosheid een halt toe te roepen. Prevoo: “Dit is een handreiking aan de politiek in de geest van de oproep van Lagarde: actie.”

Reageer op dit artikel