nieuws

CBS-enquêtes worden ondernemersvriendelijker

Geen categorie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers. Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Het CBS heeft gegevens van bedrijven nodig om bijvoorbeeld de groei van de economie te kunnen meten. Minister Verhagen van EL&I onderkent het belang van betrouwbare statistieken, maar vindt wel dat ondernemers minder tijd kwijt zouden moeten zijn aan het invullen van formulieren.

Het aantal vragen in enquêtes kan worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquêtes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.

Ook gaat het CBS de manier verbeteren waarop ondernemers worden aangeschreven die enquêtes niet op tijd terugsturen. Het CBS gaat samen met het bedrijfsleven kijken hoe een verzoek om gegevens beter kan aansluiten bij de taal van de ondernemer. Ook de website http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/ zal meer worden gebruikt voor informatievoorziening.

Goede ontwikkeling
Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat in een reactie weten blij te zijn met plannen van Verhagen: 'Het invullen van CBS-enquêtes kost veel tijd en vergt de nodige specifieke kennis. Ondernemers ervaren het als een steeds terugkerende last.' 

Het CBS moet de taal van de ondernemer spreken en meer waardering laten blijken voor diens inzet, zegt VNO-NCW. De werkgeversorganisatie vindt het belangrijk dat er beter wordt teruggekoppeld naar het bedrijfsleven. 'Dat moet meer profijt hebben van de geleverde inspanningen'.

Reageer op dit artikel