nieuws

CNV: ’Kabinet, verdeel lasten, niet samenleving’

Geen categorie

Volgens CNV-voorzitter Jaap Smit dragen de kabinetsplannen niet bij aan een evenwichtige sociale ontwikkeling. Vooral de mensen die al in een lastige positie zitten, zijn de dupe van nieuwe maatregelen. ,,Het kabinet moet de lasten verdelen, maar niet de samenleving’’, aldus Smit.

Zo wijzen de CG-Raad, de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) erop dat de chronisch zieken en gehandicapten weer slachtoffer zijn van de bezuinigingsmaatregelen. De helft van deze circa 2 miljoen mensen gaat er meer in inkomen op achteruit dan gezonde mensen. NPCF: ,,Het lijkt alsof het kabinet niet in het vizier heeft hoe de zorgvoorzieningen terecht moeten komen bij de mensen die de zorg nodig hebben.’’

Politiebond ACP
Maar ook de politiebond ACP voorziet grote problemen. Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp zit er volgens de plannen opnieuw geen salarisverhoging in voor het politiepersoneel. Hij zei voor de komende cao loonsverhoging te zullen eisen en geen ‘nee’ te accepteren.

Econoom Ruth van de Belt van Rabobank beaamt dat de consument de bezuinigingen in de portemonnee gaat voelen, wat niet goed is voor economische groei. Hoofdeconoom Charles Kalshoven van ING stelt echter dat het kabinet wel zo verstandig is door niet extra te bezuinigen, omdat dat de economische groei nog verder zou afremmen.

Ondernemers
De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat het in 2012 voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart kiest om ,,onze economie de top 5 van de wereld binnenloodsen’’.

Voor onderwijs lijkt dat niet te gelden. ,,Wie het onderwijs echt in de top 5 wil, laat investeren in kennis daar niet van afhangen’’, stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Net als de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hekelt de AOb het feit dat er op onderwijs wordt bezuinigd terwijl het kabinet zijn mond vol heeft van kwaliteit en excellentie. ,,Ambities bijstellen of meer geld’’, zei ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers.

(ANP)

Reageer op dit artikel