nieuws

Coulanceregeling DigiNotar-problematiek gepubliceerd

Geen categorie

Op de site van de Belastingdienst is de coulanceregeling gepubliceerd voor ondernemers die ten gevolge van de DigiNotar-problematiek niet tijdig hun aangifte hebben kunnen doen.

De Belastingdienst heeft samen met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland de volgende regeling opgesteld:

  1. De coulanceregeling ziet op alle aangiftestromen tussen ondernemers en Belastingdienst die geraakt worden door de DigiNotar-problematiek.
  2. De Belastingdienst zal onder de coulanceregeling maatwerk leveren.
  3. Bij het maatwerk geldt als uitgangspunt dat de ondernemer ten opzichte van de Belastingdienst aan zijn verplichting tot tijdige en volledige betaling blijft voldoen.
  4. In die gevallen waarin het DigiNotar-incident leidt tot overschrijding van de termijnen voor fiscale verplichtingen, kan de ondernemer de Belastingdienst verzoeken om uitstel voor het inleveren van de aangifte. De Belastingdienst zal in dat geval coulant zijn bij het beoordelen van het verzoek.
  5. Doet de ondernemer binnen de alsnog overeengekomen termijn aangifte, dan wordt dit niet als verzuim aangemerkt en blijft een boete achterwege.

Als de ondernemer aantoonbaar extra kosten maakt dankzij de DigiNotar-problematiek, dan komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. De ondernemer kan in dat geval een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie

 

 

Lees ook: Faillissement DigiNotar heeft geen consequenties voor BAPI-kanaal

Reageer op dit artikel