nieuws

‘Dga schat persoonlijke financiële risico’s onvoldoende in’

Geen categorie

Veel dga's dekken hun persoonlijke financiële risico's niet goed af, omdat ze de risico's te laag inschatten. Daarbij gaat het om zaken als overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Niet zelden kan daardoor de continuïteit van hun onderneming in gevaar komen, aldus een onderzoek dat Intomart GfK uitvoerde in opdracht van Nationale Nederlanden.

Van de dga's vindt 42 procent de kans op arbeidsongeschiktheid of overlijden zo klein dat ze hier geen maatregelen voor nemen. Hierbij rekenen ze sterk op hun eigen bedrijfsreserves en hun privévermogen. Van de ondervraagde dga's wil 37 procent voor hun 65ste stoppen met werken. Maar meer dan de helft denkt hiervoor onvoldoende pensioen te hebben opgebouwd. Pensioen wordt door de directeur-grootaandeelhouder respectievelijk opgebouwd bij een verzekeraar (44 procent), het eigen huis of spaargeld (32 procent), de pensioen-bv (24 procent) en het eigen bedrijf (24 procent)

Echtscheiding
Bijna tweederde van de dga's heeft het privé en zakelijk goed geregeld in geval van een echtscheiding. Zij denken dat de continuïteit van het bedrijf dan nauwelijks in gevaar komt. Maar echtscheiding onder dga's komt relatief vaak voor. In zo'n geval heeft de partner per direct recht op de helft van het opgebouwde pensioen. De bedrijfscontinuïteit kan hierdoor wel degelijk in gevaar komen.

Bijna twee op de drie dga's gaat er vanuit dat alles goed geregeld is als ze arbeidsongeschikt raken. Ze rekenen grotendeels op hun privévermogen of bedrijfsreserves. Dat verklaart mogelijk waarom slechts 38 procent een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Arbeidsongeschiktheid lijkt hiermee een onderschat risico want 10 procent van de dga's krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid.

Overlijden
Bijna driekwart (71 procent) van de dga's gaat er van uit dat ze de gevolgen van overlijden voor hun nabestaanden goed hebben geregeld. Slechts vier op de tien ondernemers heeft hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dga's vertrouwen ook hier sterk op eigen of bedrijfsreserves om de gevolgen van overlijden op te kunnen vangen. 35 procent durft de stelling aan: 'als ik overlijd komt de continuïteit van mijn bedrijf niet in gevaar'.

 

Reageer op dit artikel