nieuws

Fiscaal pakket 2012: btw, accijnzen en verbruiksbelastingen

Geen categorie

Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2012, de Geefwet, de Wet uitwerking autobrief, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen en de Overige fiscale maatregelen 2012. Hieronder staan per wetsvoorstel alle maatregelen op het gebied van de omzetbelasting, accijnzen en verbruiksbelastingen.

Tenzij anders aangegeven is de inwerkingstredingsdatum 1 januari 2012.

  • De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.
  • De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.
  • Per 1 juni 2012 komt er een wettelijke regeling voor blanco accijnszegels. Tevens wordt het heffingssysteem voor de tabaksaccijns gewijzigd.

Wet uitwerking autobrief

  • Vanaf 1 juli 2011 is het kosteloos gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden voor de btw-heffing reeds belast als een zogenoemde fictieve dienst naar het werkelijke privégebruik. Dit is reeds geregeld door aanpassingen in de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Een voorstel tot goedkeuring van de wijziging in het Besluit uitsluiting omzetbelasting 1968 is in dit wetsvoorstel opgenomen. Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011, in een bepaling voor de gevallen waarin de auto niet kosteloos in gebruik wordt genomen, maar tegen een lagere vergoeding dan de zogenoemde ‘normale waarde’.
  • Het accijnstarief voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) zal in 2 stappen worden verhoogd met in totaal € 50 per 1000 kg, de eerste stap van € 25 met ingang van 1 januari 2012.

 Overige fiscale maatregelen 2012

  • Delegatiebevoegdheid listinggrens. De grens voor de kwartaallisting wordt niet langer in de Wet OB 1968 opgenomen, maar wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.
  • Vereenvoudiging bij nummerverwerving. Bij toepassing van een vereenvoudigde ABC-regeling zal onder voorwaarden worden afgezien van heffing ter zake van nummerverwerving.
  • De vrijstelling respectievelijk teruggaaf van accijns voor motorbrandstoffen ten behoeve van luchtvaartuigen gaan met ingang van 1 januari 2012 weer mede gelden voor binnenlandse vluchten.

(Bron: Redactie Vakstudienieuws Vandaag)

Lees ook:

Fiscaal pakket 2012: vennootschapsbelasting

Fiscaal pakket 2012: overige maatregelen

 

Reageer op dit artikel