nieuws

Geert Wilders heeft soms gelijk

Geen categorie

Het dieptepunt van de Algemene Politieke Beschouwingen, daar is zo’n beetje iedereen het wel over eens, was de aanvaring tussen PVV-leider Geert Wilders en minister-president Mark Rutte. Het doe-eens-normaal-man-incident zou tien jaar geleden, toen Wim Kok nog minister-president was, ondenkbaar zijn geweest. Maar door deze eruptie tussen Geert en Mark was er geen aandacht voor de inhoudelijke bijdrage van Geert Wilders aan het debat. Dat is jammer.

Want tot mijn schrik moet ik bekennen dat ik het op één onderdeel van Wilders’ betoog werkelijk roerend met hem eens was. Dat was toen Wilders zei dat ‘een dieptepunt was bereikt afgelopen zomer toen bleek dat meer dan de helft van de bijstandsuitkeringen naar niet-westerse allochtonen ging’. Het is schokkend hoeveel migranten in Nederland in een uitkering belanden. Niet alleen in de bijstand zijn niet-westerse migranten oververtegenwoordigd, maar ook in uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Voor migrantenmannen die in de jaren zeventig uit Marokko en Turkije naar Nederland zijn gehaald om hier het zware en vuile werk te doen dat Nederlanders niet langer wilden doen, is het niet verwonderlijk dat zij uiteindelijk in een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn beland. Problematischer is dat ook veel migrantenvrouwen in een WAO-uitkering belandden op grond van psychische klachten. Een gebrek aan vitamine D en niet in staat zijn om Nederlands te spreken, was kennelijk al voldoende om deze vrouwen voor hun leven af te keuren. (In de Wajong zijn niet-westerse migranten overigens juist ondervertegenwoordigd. Die wordt vooral gebruikt om autochtone jongeren die de middelbare school niet afmaken in te dumpen.)

Maar terug naar de bijstand. De kans dat een niet-westerse migrant (eerste en tweede generatie) een bijstandsuitkering ontvangt  is maar liefst zes keer zo groot als de kans dat een autochtoon een bijstandsuitkering ontvangt. Als ik deze cijfers zie dan verbaast het mij niets dat er in Nederland veel onvrede is over de ‘massamigratie’ zoals Geert Wilders het graag noemt. Vergelijk dat eens met New York. De arbeidsparticipatie van migranten is hier juist hoger dan die van gewone New Yorkers, en anders dan in Nederland zijn migranten hier ondervertegenwoordigd in de  statistieken betreffende criminaliteit.

Het verschil met New York laat zich voor een deel verklaren door het feit dat migranten de eerste vijf jaar geen aanspraak kunnen maken op een uitkering (ze kunnen wel van andere voorzieningen gebruik maken, zoals gezondheidszorg en publieke scholen voor hun kinderen). Maar een minstens even belangrijke factor is dat de bruto loonkosten op minimumniveau in New York veel lager zijn dan in Nederland. Het minimumloon bedraagt 7,25 dollar per uur. Maar anders dan in Nederland komen daar niet nog eens een heleboel belastingen en premies bij bovenop. Een werknemer op minimumniveau kost de werkgever in Nederland al gauw 15 tot 20 euro per uur.

Die loonkosten moeten worden verlaagd, het liefst naar pakweg 6 of 7 euro per uur. Op die manier komen er een heleboel banen aan de onderkant bij waardoor mensen die nu in de bijstand zitten aan de slag kunnen.  

Heleen Mees

Reageer op dit artikel