nieuws

Grote meerderheid werkgevers omarmt pensioenakkoord

Geen categorie

Een grote meerderheid van de werkgevers omarmt de kern van de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Het stabiel maken van de pensioenpremie, het meeademen van de pensioenleeftijd met de levensverwachting en het aanpassen van de pensioenuitkomst aan de ontwikkelingen op de financiële markten, wordt door de bevraagde werkgevers als positief ervaren. Men vindt het nodig om pensioenregelingen betaalbaar te houden. Dat blijkt uit een peiling van PwC onder tachtig grote Nederlandse werkgevers.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de ondervraagde werkgevers niet van plan zijn alle elementen daadwerkelijk door te voeren in hun eigen pensioenregeling. Zo wil slechts veertig procent de maximering van de premie doorvoeren. Een zelfde percentage zal de pensioenuitkering rechtstreeks afhankelijk maken van het behaalde rendement.

"Het verschil tussen wat werkgevers theoretisch juist vinden en wat ze daadwerkelijk implementeren is verrassend," aldus Wim Koeleman, verantwoordelijk voor de pensioenpraktijk van PwC. "De oorzaak is tweeledig. Enerzijds merken wij dat de verzorgingsgedachte nog sterk leeft bij werkgevers. Ze willen onder andere de toezegging handhaven om bij te storten ten tijden van economisch zwaar weer. Anderzijds hebben werkgevers in veel gevallen het doorvoeren van de maatregelen niet in eigen hand, maar ligt de besluitvorming bijvoorbeeld bij het bedrijfstakpensioenfonds."

Klaar voor de toekomst
Ondanks de grote hoeveelheid werk die op hen afkomt, verwacht driekwart van de ondervraagde werkgevers voor 2013 klaar te zijn met de aanpassing van hun pensioenregelingen aan het pensioenakkoord. Dit is volgens Koeleman een schromelijke onderschatting. "Niet alleen zal de benodigde wetgeving pas op zijn vroegst in 2012 tot stand komen, maar ook zullen de onderhandelingen veel tijd vergen. Reden daarvoor is de inhoudelijke complexiteit gecombineerd met het grote aantal betrokkenen en hun belangen."

De resultaten van de peiling bevestigen dit. Een meerderheid verwacht obstakels bij het doorvoeren van de wijzigingen. Bovendien verwachten respondenten dat de huidige medewerkers en gepensioneerden compensatie zullen willen voor de aanpassingen in hun pensioenregeling. Hierdoor kunnen de beoogde kostenbesparingen onder druk komen te staan.

Reageer op dit artikel