nieuws

Handelskamer: Nederland blijft aantrekkelijk voor Duitse investeerders

Geen categorie

Duitse investeerders zullen ook in de toekomst hun weg naar Nederland weten te vinden. Dit concludeert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) op basis van actuele ontwikkelingen en het contact met haar meer dan 900 ledenbedrijven in Nederland en Duitsland. Ondanks de in de miljoenennota aangekondigde lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zal ons land een gewilde vestigingslocatie blijven.

 “Het nog altijd gunstige belastingklimaat voor buitenlandse investeerders is daarbij één van de factoren”, zegt Axel Gerberding, directeur van de DNHK. “Een ander belangrijk argument is de positie van Nederland als toegangspoort naar Europa, met de Rotterdamse haven. Maar ook Amsterdam als financieel centrum oefent een grote aantrekkingskracht uit op Duitse investeerders.”

Gezien het feit dat de voorspelde economische groei van één procent in 2012 bijna geheel voor rekening van de export komt, is het echter van belang dat de knelpunten, die er eveneens zijn, worden aangepakt. “Wij juichen het toe dat de Nederlandse regering maatregelen neemt om het begrotingstekort in toom te houden”, zegt Gerberding. “Tegelijkertijd blijven er echter op verschillende gebieden aandachtspunten bestaan.”

Zo valt er nog het nodige te verbeteren op het gebied van regelgeving en bureaucratie. Het grensoverschrijdend inzetten van werknemers zou bijvoorbeeld makkelijker kunnen worden gemaakt door de fiscale regelgeving te vereenvoudigen. Ook een versoepeling van de ontslagbescherming zou een goede impuls zijn voor de arbeidsmarkt.  

Drijvende kracht
“De Duitse economie staat er nog steeds bijzonder goed voor en zal naar verwachting ook in 2012 de drijvende kracht in Europa blijven”, aldus Gerberding. “Dit betekent ook dat Duitse bedrijven als investeerders een belangrijke impuls zullen blijven leveren in Nederland, juist nu de investeringen van Nederlandse bedrijven naar verwachting zullen teruglopen.”

Uit de aanvragen die de Handelskamer bereiken blijkt aan beide zijden van de grens een grote en nog steeds groeiende belangstelling in de buurmarkt. In het licht van de huidige economische ontwikkelingen zal de positie van Duitsland als onze belangrijkste handelspartner dan ook onaangevochten blijven.

Reageer op dit artikel