nieuws

Inzet wijkverpleegkundige kan miljoenen besparen

Geen categorie

De wijkverpleegkundige als schakel tussen zorg, welzijn en wonen voorziet in een grote behoefte. Als spin in het web weet zij voor veel mensen passende zorg te organiseren. Haar werk levert niet alleen gezondheidswinst op, maar ook concrete besparingen in de zorg.Dat komt naar voren uit een onderzoek voor de Regionale Kruisvereniging West-Brabant uitgevoerd door […]

De wijkverpleegkundige als schakel tussen zorg, welzijn en wonen voorziet in een grote behoefte. Als spin in het web weet zij voor veel mensen passende zorg te organiseren. Haar werk levert niet alleen gezondheidswinst op, maar ook concrete besparingen in de zorg.

Dat komt naar voren uit een onderzoek voor de Regionale Kruisvereniging West-Brabant uitgevoerd door BMC. Het onderzoek heeft aanleiding gegeven voor een 'opschaling' naar een landelijk onderzoek.

Claim bevestigd
Een veel gehoord argument voor de blijvende inzet van wijkverpleegkundigen is dat zij betere zorg realiseren voor minder geld. Deze claim wordt bevestigd door het onderzoek van Egbert van der Meer (BMC advies management). Het onderzoek behelst een analyse van de zorghistorie, de aanleiding voor het contact met de wijkzuster en hoe dit tot stand is gekomen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van de interventies en de resultaten daarvan met een zogeheten 'nul-alternatief', ofwel de zorgverlening die mogelijk was aangeboden als de wijkzuster er niet was.

Miljoenen euro's
Door de integrale aanpak van de 'wijkzusters' wordt er in West-Brabant fors bespaard op de zorgkosten. Bij de instellingen loopt deze besparing op tot wel 300.000 euro, terwijl de overheden ongeveer 45.000 euro minder uitgeven. Uiteraard kost 'de wijkzuster' geld en in enkele dossiers was haar aanpak netto duurder dan het nul-alternatief. Maar in de meeste gevallen pakte de zorg juist goedkoper uit. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanpak met de wijkzuster in totaal uitkomt op een winst van ongeveer 135.000 euro per jaar. Als we deze voorlopige cijfers voorzichtig doorrekenen naar het landelijk niveau, zou de wijkzuster misschien wel eens tientallen miljoenen aan netto opbrengst kunnen opleveren.'

VWS enthousiast
Een werkconferentie van ZonMw over het onderwerp maakte de aanwezige vertegenwoordiger van het rijk enthousiast. Laetitia Kuijpers, vanuit de VWS-directie Publieke Gezondheid gedetacheerd bij het ministerie van BZK/WWI, stelde in een paneldiscussie dat zij 'écht wil gaan' voor de borging van de wijkverpleegkundige als schakel in de wijk.
Op uitnodiging van ZonMw wordt er vanuit het programma 'Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' het onderzoek op landelijk niveau uitgevoerd. Dit project waar is per 1 september 2011 van start gegaan.

Meer informatie over het onderzoek en het onderzoeksrapport: www.bmc.nl/zorg/wijkzuster

Reageer op dit artikel