nieuws

Kabinet op koers met vermindering regeldruk bedrijven

Geen categorie

Het overbodig maken van een rittenadministratie voor bestelauto’s, minder administratieve rompslomp voor boeren bij de mestproductie en het terugbrengen van het aantal bezoeken van inspecteurs bij goed presterende bedrijven. Deze en tal van andere nieuwe maatregelen die dit kabinet neemt, leiden tot een verlaging van de lastendruk van 12 procent in 2012.Daarmee is de doelstelling van het kabinet van een kwart minder regeldruk in 2015 al bijna voor de helft gehaald, zo is de boodschap op Prinsjesdag.

Het gaat om in totaal ongeveer 100 maatregelen en levert het bedrijfsleven een kostenbesparing op van ruim 1,6 miljard euro. Dat blijkt uit de 'voortgangsreportage Programma Regeldruk Bedrijven 2011 – 2015 die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Ondernemers moeten merken dat de overheid ze alleen ondersteunt waar dat nodig is, en verder niet in de weg zit', zegt minister Verhagen van EL&I. 'Ondernemers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.'

Nieuwe maatregelen
Begin volgend jaar komt het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro en de verplichte bankverklaring bij het oprichten van een B.V. te vervallen. De verplichte jaarlijkse heffing van 40 euro van de Kamer van Koophandel verdwijnt. Het loonstrookje wordt versimpeld wat ondernemers veel tijd bespaart bij het doen van belastingaangifte. Het Centraal Bureau van de Statistiek gaat ondernemers minder vragen stellen. Enquêtes die wel nodig zijn, worden gemakkelijker in te vullen. Vergunningen worden sneller verleend, als het kan zelfs automatisch. Bovendien wordt bij het aanvragen van meerdere vergunningen niet steeds om dezelfde informatie gevraagd.

Vermindering van de kosten
Het Programma Regeldruk Bedrijven zal de komende jaren tot een merkbare vermindering van kosten voor ondernemers leiden en tot meer gemak met regels. Een deel van maatregelen is al af of zal op korte termijn worden gerealiseerd. Andere maatregelen zullen eerst samen met het bedrijfsleven worden besproken om tot de meest effectieve oplossingen te komen.

Lees meer over het Programma Regeldruk Bedrijven

Reageer op dit artikel