nieuws

KvK: Weinig begrip ondernemers voor bezuinigingen in Miljoenennota

Geen categorie

Bijna de helft (48 procent) van de ondernemers vindt de aangekondigde lastenverzwaring voor ondernemers in de Miljoenennota onbegrijpelijk. Het bedrijfsleven is de motor van de economie en zij vinden dat er juist nu gestimuleerd moet worden, de crisis is immers nog niet voorbij. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

33 procent van de respondenten in het onderzoek kan wel begrip opbrengen voor de forse bezuinigingsmaatregelen. Zij zien het als onontkoombaar dat iedereen moet inleveren. Als de economie nog verder verslechtert, vindt een ruime meerderheid het echter tijd voor meer stimuleringsmaatregelen.

Zzp’ers
De zzp'er wordt slechts drie maal en niet noemenswaardig vermeld in de Miljoenennota. Van de zzp'ers had 50% een versoepeling van het urencriterium (nu 1225 uur) verwacht, 36 procent had gerekend op vereenvoudiging of afschaffing van de VAR-verklaring. Andere genoemde verwachtingen: regeling voor Arbeidsongeschiktheid en Pensioen, en verlaging van de btw.

Ton Nelissen, waarnemend bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel Nederland: "Het Handelsregister telt zo’n 800.000 zzp'ers, dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zij leveren een waardevolle bijdragen aan de Nederlandse economie. Het zou een goede zaak zijn als zij voortaan ook vertegenwoordigd zouden zijn in de besturen van de Kamers."

Verwachtingen
Minder dan de helft van de ondernemers verwacht voor zijn eigen bedrijf geen direct effect op zijn ondernemersplannen, terwijl de andere helft maatregelen gaat nemen: meer of juist minder investeren, meer of minder personeel of zelfs stoppen van het bedrijf.

22 procent geeft aan gebruik gemaakt te hebben van een of meerdere crisismaatregelen: deeltijd-WW, mogelijkheid om investeringen versneld af te schrijven, verruiming van de mogelijkheid verliezen te verrekenen met winsten uit voorgaande jaren etc. Deze maatregelen worden in 2012 echter afgeschaft of zijn dat al. 39 procent van de ondernemers zou het liefst de verruiming van de mogelijkheid verliezen te verrekenen met winsten uit voorgaande jaren verlengd willen zien.

Het merendeel van de ondernemers vindt het overigens een goed idee van het kabinet om succesvol/winstgevend ondernemerschap te belonen, dit moet echter niet ten koste gaan van de minder succesvolle ondernemer.

Ander nieuws rond Prinsjesdag:

Miljoenenennota: Vertrouwen op compacte overheid en private sector

Levensloop en spaarloon maken plaats voor vitaliteitssparen

Werkbonus vervangt arbeidskorting

Nieuwe zelfstandigenaftrek beloont winstmakende ondernemers

Uitwerking autobrief: BPM, MRB en bijtelling

Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven 

Fiscaal pakket 2012: vennootschapsbelasting

Fiscaal pakket 2012: btw, accijnzen en verbruiksbelastingen

Reageer op dit artikel