nieuws

Lastendruk hindert vooral mkb in Noord-Nederland

Geen categorie

Vooral middelgrote bedrijven met zes tot twintig medewerkers in Noord-Nederland ervaren veel hinder van regelgeving. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Met name bedrijven in de landbouw, industrie en bouw hebben veel ongemak van de lastendruk.

De gemeenten in Noord-Nederland scoren erg verschillend op de kwaliteit van dienstverlening en de hoogte van de lastendruk. KvK Noord maakt zich sterk voor een goed ondernemersklimaat in Noord-Nederland en probeert, samen met gemeenten, werkgeversorganisaties en ondernemersverenigingen, verbeteringen te realiseren.

De administratieve lasten in Noord-Nederland liggen beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. De totale administratieve lasten komen voor Noord-Nederland uit op 2,34 miljard euro. Dat komt overeen met 3,8 procent van het Bruto Regionaal Product (BRP) van Noord-Nederland. Zonder de gasbaten bedragen de lasten bijna 5 procent van het BRP. Voor geheel Nederland zijn de administratieve lasten recentelijk geschat op 3,6 procent van het Nederlands Bruto Nationaal Product.

 

80 procent van de ondernemers voelt zich in meer of mindere mate gehinderd door administratieve lasten. Ondernemers storen zich aan het feit dat de overheid voortdurend haar regels verandert. Verder ergeren ondernemers zich aan strijdigheden in de regelgeving en aan onnodig papierwerk.

Kijk HIER voor meer informatie.

Reageer op dit artikel