nieuws

Meer jeugdzorg rond gezin

Geen categorie

Er wordt meer hulp geboden aan jongeren door jeugdzorgorganisaties, maar dat is vaak minder ingrijpend en met minder dwang dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland, die dinsdag 27 september 2011 wordt gepubliceerd. Zo is er in 2010 vijftien procent meer jeugdhulp ingezet in vergelijking met 2009. Daarbij wordt […]

Er wordt meer hulp geboden aan jongeren door jeugdzorgorganisaties, maar dat is vaak minder ingrijpend en met minder dwang dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland, die dinsdag 27 september 2011 wordt gepubliceerd.

Zo is er in 2010 vijftien procent meer jeugdhulp ingezet in vergelijking met 2009. Daarbij wordt de hulp gericht in en naast het gezin, waardoor er minder uithuisplaatsingen hebben plaatsgevonden. Ook blijkt dat als de hulp binnen het gezin niet toereikend is, een kind vaker in een pleeggezin wordt geplaatst en minder snel in een jeugdzorgaccommodatie.

AMK vaker ingeschakeld
In de rapportage staat ook dat in 2010 meer contact is opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Vooral het aantal onderzoeken is daardoor gestegen en ook wordt er vaker vrijwillige hulp gestart, met toestemming van de ouders. Er wordt daardoor minder vaak een verzoek ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Minder kinderen in jji
Zowel het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel als een jeugdreclasseringsmaatregel stabiliseert. Het aantal kinderen in een Justitiële jeugdinrichtingen (jji) is sterk gedaald.

Reageer op dit artikel