nieuws

Miljoenenennota: Vertrouwen op compacte overheid en private sector

Geen categorie

Het kabinet werkt aan gezonde overheidsfinanciën en versterking van de economie en kiest daarbij voor een compacte en meer doelmatige overheid en meer ruimte voor een krachtige private sector. Dit staat in de Miljoenennota.

De komende jaren staat de koopkracht onder druk. De ingetreden vergrijzing en het meerjarige proces van schuldafbouw zullen een drukkend effect hebben op de economische groei.

Het kabinet neemt maatregelen om de negatieve koopkrachteffecten voor ouderen, lage inkomens en middeninkomens met kinderen te beperken. Drie maatregelen zijn hier van belang.

Ten eerste wordt de grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet versneld doorgevoerd. Dit leidt volgens het kabinet tot meer inkomenssolidariteit in de zorg, omdat hogere inkomens zo relatief meer premie gaan betalen. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting fors verhoogd, waar lagere inkomens relatief het meeste profijt van hebben. Om werkende ouders te compenseren wordt de inkomensafhankelijke combinatie korting met 230 euro verhoogd.

Compacte en doelmatige overheid
Een compacte en doelmatige overheid betekent kritisch nadenken over wat de overheid nog wel doet en wat niet meer. Door bijvoorbeeld het aantal subsidies te verminderen kan ook het aantal ambtenaren dat de subsidieregelingen uitvoert, worden teruggebracht. Het kabinet heeft besloten het aantal ministeries te verminderen en het ambtenarenbestand fors af te slanken.

Daarnaast zijn de ambtenarensalarissen voor twee jaar bevroren. Het kabinet stelt bovendien voor het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer te verminderen en komt met voorstellen om het aantal bestuurders bij de gemeenten, provincies en waterschappen te verlagen. Tot slot zijn ook medeoverheden van plan om het aantal ambtenaren fors te verminderen.

Reageer op dit artikel