nieuws

Miljoenennota door ‘foutje’ uitgelekt via internet

Geen categorie

Een dag voordat de Miljoenennota zou worden gepubliceerd, is het stuk donderdag al via internet verspreid. De Miljoenennota werd ontdekt door journalist Bram Talman. Volgens hem werd het document al eerder online gezet om het vrijdag beter beschikbaar te maken. Na kinderlijk eenvoudig speurwerk kon hij de Miljoenennota downloaden. Hij gebruikte daarvoor het internetadres van de vorige Miljoenennota en veranderde het jaartal.

De eenmaal gedwonloade documenten werden vervolgens in rap tempo over het internet verspreid. Al snel werd in Den Haag besloten om alle Prinsjesdag-stukken een dag eerder dan de bedoeling was openbaar te maken.

Het verantwoordelijke bedrijf, Facetbase, heeft in een verklaring laten weten de gang van zaken te betreuren. en maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt.

Economische groei
Het kabinet wijst er in de inmiddels integraal gepubliceerde stukken op dat de overheid de afgelopen crisisjaren de klappen zoveel mogelijk heeft opgevangen, maar dat de rekening niet kosteloos kan worden doorgeschoven. Hierdoor komt de koopkracht onder druk te staan. De economische groei komt daardoor in 2012 lager uit dan aanvankelijk gedacht, ook loopt het begrotingstekort verder op dan voorspeld werd.

Koopkracht
De koopkracht staat niet alleen volgend jaar maar ook de komende jaren nog onder druk, waarschuwt het kabinet in de miljoenennota. Ten tijde van de kredietcrisis kromp de economie fors, maar steeg de koopkracht van de Nederlander met 2 procent doordat de overheid de klap opving. Dat kan de komende jaren niet langer, waardoor de burger het gaat voelen in de portemonnee.
 
Extra ondersteuning minima
Het kabinet gaat minima extra ondersteunen in de koopkracht. Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor bijzondere bijstand. Het kabinet had al eerder aangekondigd al te negatieve effecten op de koopkracht door bezuinigingen te willen verzachten voor de laagste inkomens, gezinnen met kinderen en AOW'ers.
 
 Andere punten:

  • Het kabinet maakt een overtuigde keuze voor een compacte en meer doelmatige overheid en meer ruimte voor een krachtige private sector. Dat is cruciaal voor het behoud van onze toekomstige welvaart.
  • De aanhoudende onrust in de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande onzekerheden benadrukken daarbij het belang van de ambities van dit kabinet: financiële stabiliteit, een voortvarende consolidatie van de overheidsfinanciën, een sterke economie en een kleine krachtige overheid
  • Begrotingstekort: 17,8 miljard euro, -2,9 procent bbp
  • Totale inkomsten: 231,9 miljard
  • Totale uitgaven: 245,3 miljard
  • Ombuigingen: 7,9 miljard euro
  • Investeringen: 2 miljard
  • Economische groei: 1 procent
  • Werkloosheid: 406.000

– Download de Miljoenennota 2012

– Download het Belastingplan 2012

– Download het document Overige Fiscale Maatregelen 2012

– Lees alles over Prinsjesdag 2011

Reageer op dit artikel