nieuws

Naleving beloningsbeleid banken en verzekeraars behoorlijk

Geen categorie

Uit de tussenrapportages van de Monitoring Commissie Code Banken en De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er behoorlijke vorderingen zijn gemaakt met de naleving van het beloningsbeleid door banken en verzekeraars. Minister De Jager van Financiën heeft de rapporten ter informatie aan de Tweede Kamer verzonden.

Een meerderheid van alle banken geeft aan dat het totale inkomen van de leden van de raad van bestuur onder de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de sector ligt. Voor dertien banken, waaronder zeven dochters van buitenlandse banken, geldt dit niet of nog niet.

Voorts bepaalt de code dat het variabele deel van de beloning van een lid van de raad van bestuur het vaste salaris niet mag overstijgen. Bij alle grotere Nederlandse banken wordt dit belangrijke principe volledig nageleefd.

Het werk is overigens nog niet afgerond. In december presenteert de Commissie haar eerste volledige rapportage over de naleving van de Code Banken. Begin volgend jaar geeft DNB een compleet beeld van het voldoen aan de Principes Beheerst Beloningsbeleid door banken en verzekeraars.

Lees de Kamerbrief

Bron: F&A

Reageer op dit artikel