nieuws

NBA wil verbod op commerciële prikkels voor accountants

Geen categorie

Accountants die wettelijke controles verrichten moeten primair worden beoordeeld en beloond op basis van de kwaliteit van hun werk. Beroepsorganisatie NBA pleit in een nieuw consultatiedocument voor een verbod op commerciële prikkels bij wettelijke controles. Het voorstel van de NBA heeft niet alleen betrekking op partners van accountantsorganisaties, maar op het gehele controleteam. Het moet gaan gelden voor zowel bestaande opdrachten als nieuwe cliënten.

Ook bij de beoordeling van accountants mogen commerciële aspecten bij hun functioneren voor controlecliënten geen rol spelen. De belangrijkste grondslag voor beoordeling en beloning moet het leveren van kwaliteit in brede zin zijn, aldus de NBA.

‘Dit verbod moet niet alleen een positieve invloed hebben op het gedrag van partners van accountantsfirma’s, maar ook tegemoet komen aan een veelgehoorde klacht van jongere professionals dat er gestuurd wordt op commerciële en financiële doelstellingen en niet primair op kwaliteit’, meent NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers. Hij ziet in het toezicht op handhaving van het verbod een rol weggelegd voor de eerder in een nieuwe Code voor accountantsorganisaties met OOB-vergunning genoemde commissie ‘publiek belang’.

Het consultatiedocument moet resulteren in aanpassing van de bestaande Verordening Accountantsorganisaties, waarover in de ledenvergaderingen van NIVRA en NOvAA moet worden gestemd. Via een zgn. Audit Alert moet het verbod al per 1 januari 2012 van kracht worden. Op het consultatiedocument kan tot 21 oktober commentaar worden geleverd.

Het voorstel past in een reeks maatregelen die beroepsorganisatie NBA heeft aangekondigd in haar Plan van Aanpak. Eerder deze maand presenteerde de NBA al een Code voor accountantsorganisaties, een advies over opdrachtverlening door de Raad van Commissarissen en een verplichte training professionele scepsis.

Lees ook: 

Kamermeerderheid voor scheiding boekencontrole en andere diensten accountants

SRA wil zuivere discussie over scheiding controle & advies accountantsdiensten

EU houdt vast aan hardere aanpak van accountants

Reageer op dit artikel