nieuws

Nieuwe kantonrechtersformule leidt tot lagere ontslagvergoeding

Geen categorie

De meeste werknemers die worden ontslagen, krijgen een ontslaguitkering gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar sociale plannen die het afgelopen jaar zijn afgesproken. In vrijwel alle sociale plannen worden regeling afgesproken voor interne of externe herplaatsing van werknemers (werk naar werk).

De vakbonden hebben zich sinds de wijziging sterk gemaakt voor toepassing van de oude formule. AWVN heeft steeds gepleit voor toepassing van de nieuwe formule. Omdat kantonrechters in individuele ontslagzaken hun eigen nieuwe formule toepassen, leidt gebruik van de oude formule in sociale plannen tot een niet-uitlegbare rechtsongelijkheid voor werknemers.
­
In 53 procent van de nieuwe sociale plannen wordt de nieuwe formule toegepast. In 2009 was dat nog maar 25 procent. De kantonrechtersformule werd begin 2009 gewijzigd. Ontslaguitkeringen gebaseerd op de nieuwe formule vallen lager uit dan die gebaseerd op de oude formule.
­
64 procent van de sociale plannen kent naast een ontslaguitkering ook nog een vertrekstimuleringsregeling. Medewerkers die daar gebruik van maken, kunnen geen gebruik maken van de afspraken van het sociaal plan. In de

Het onderzoek heeft betrekking op 72 sociale plannen die tussen voorjaar 2010 en zomer 2011 zijn afgesloten. Het gaat om sociale plannen in de gehele marktsector. 69 van deze 72 kennen een uitkering toe aan ontslagen medewerkers.
­
In vrijwel alle sociale plannen is behalve voor ontslagvergoedingen ook aandacht voor herplaatsing van werknemers in andere functies. In 49 regelingen zijn afspraken gemaakt over interne herplaatsing, in 71 staan afspraken voor externe plaatsing. In het overgrote deel van deze afspraken neemt de werkgever de kosten voor zijn rekening.
­
De formule die kantonrechters toepassen bij ontslagzaken is aantal dienstjaren maal beloning maal correctiefactor (A * B * C). De correctiefactor betreft de weging van het aantal dienstjaren – niet ieder dienstjaar telt even zwaar. De aanpassing van de formule in 2009 had betrekking op deze weging.

 

(Bron:AWVN)

 

Reageer op dit artikel