nieuws

Nieuwe zelfstandigenaftrek beloont winstmakende ondernemers

Geen categorie

De huidige zelfstandigenaftrek is nu heel hoog bij lage winsten en loopt stapsgewijs af als de winst toeneemt. Hier wil het kabinet van af. De zelfstandigenaftrek wordt daarom geüniformeerd op één vast bedrag van € 7280 en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Het uniforme bedrag zal niet worden geïndexeerd.

Er zijn veel ondernemers in Nederland, maar het aandeel (snel)groeiende bedrijven in Nederland is nog relatief laag, zo stelt het kabinet vast. Doorgroei moet dus worden gestimuleerd. Daarom is in het Regeerakkoord opgenomen dat de belemmerende marginale druk (de "straf” op groei) uit de zelfstandigenaftrek wordt weggenomen. Dit wordt bereikt door de zelfstandigenaftrek vorm te geven als één vast bedrag.
­
Daarnaast heeft het kabinet nog een andere reden om de zelfstandigenaftrek af te vlakken. Er is namelijk vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grote fiscale stimulans ontstaan om arbeidsinkomen te realiseren als zelfstandige in plaats van als werknemer. Dit ziet het kabinet als een onwenselijke ontwikkeling. Bij de lagere inkomens is immers in de loop der jaren een aanzienlijk verschil in belastingheffing ten opzichte van het inkomen van werknemers ontstaan. De eerste hoge schijf van de zelfstandigenaftrek bedraagt op dit moment bijna € 9500.

MKB-winstvrijstelling
Verder geldt een MKB-winstvrijstelling van 12%. Door de werking van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet pas belasting vanaf een inkomen van circa € 18.500. Een werknemer betaalt belasting vanaf een inkomen van circa € 6250.
Gevolgen voor zelfstandige ondernemers

Een groot aantal ondernemers valt op dit moment in de tweede lange schijf voor winsten tussen de € 18.885 en € 53.975. De aftrek in deze schijf bedraagt bij ongewijzigd beleid € 7390. De vaste zelfstandigenaftrek van € 7280 ligt dicht bij dit laatste bedrag. De gevolgen per winstcategorie zijn:

  • bij een winst van minder dan € 7280 blijft de belastbare winst gelijk aan nul;
  • bij een winst tussen € 7280 en € 9645 was de belastbare winst gelijk aan nul maar verandert deze door de uniformering: er moet meer IAB/ZVW worden betaald;
  • bij een winst tussen € 9645 en € 18.855 daalt de zelfstandigenaftrek;
  • bij een winst tussen € 18.855 en € 53.975 daalt de zelfstandigenaftrek met € 110;
  • bij een winst boven de € 53.975 gaat de zelfstandigenaftrek omhoog;
  • bij een winst boven ca. € 64.000 blijft het absolute voordeel gelijk, maar daalt het voordeel als percentage van het inkomen bij stijgende winst.


Verkenning winstbox
Tot slot gaat het kabinet de mogelijkheden van een winstbox onderzoeken. Ondernemersfaciliteiten kunnen daarbij opgaan in een lager en meer proportioneel tarief voor winst, waardoor de belastingheffing over de winst eenvoudiger en transparanter kan worden. Een winstbox betekent een ingrijpende wijziging van het stelsel van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en vergt dan ook nader onderzoek. Daarom heeft het kabinet een verkenning aangekondigd naar de winstbox.

(Bron: Plein+)

 

Reageer op dit artikel