nieuws

NIVRA en NOvAA: Geen tweede Wwft-toezichthouder op accountants

Geen categorie

NIVRA en NOvAA  laten in een brief aan het ministerie van Financiën weten er geen voorstander van te zijn dat het Wwft-toezicht op een deel van de accountants ondergebracht wordt bij een tweede toezichthouder naast het Bureau Financieel Toezicht. De organisaties willen dat alle accountants in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme onderworpen zijn aan het toezicht door één instantie.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie liet eerder dit jaar weten dat uit een evaluatie is gebleken dat het aantal beroepsbeoefenaren dat onder toezicht staat van het Bureau Financieel Toezicht te groot is. De BFT zou onvoldoende capaciteit hebben, waardoor de schijn van toezicht zou worden gewekt, terwijl feitelijk toezicht op de naleving van de Wwft onvoldoende mogelijk is. De BFT zou zich met het Wwft-toezicht moeten concentreren op de juridische beroepen en de accountants met een wettelijk geregeld tuchtrecht.

De NBA zegt in de brief aan Financiën niet gelukkig te zijn met de overweging van Teeven welke andere instantie de Wwft-toezichtwerkzaamheden op de overige beroepen (belastingadviseurs, administratiekantoren, rechtskundig adviseurs en een deel van de accountants) van het BFT kan overnemen. De NBA verwijst daarbij naar een artikel in het blad Activa, waarin onlangs werd gemeld dat die andere toezichthouder  Belastingdienst/Holland-midden zou (kunnen) zijn.

Hete adem
‘Het NIVRA en de NOvAA achten het ongewenst dat accountants in hun contact met de Belastingdienst over de fiscale verplichtingen van cliënten de hete adem van Wwft-handhaving in hun nek voelen en andersom,' aldus NIVRA en NOvAA. ‘Daarnaast merken wij op dat het NIVRA en de NOvAA het geschetste  beeld niet herkennen dat slechts de schijn van toezicht wordt gewekt. (…)

Het NIVRA en de NOvAA betwijfelen of het onderbrengen van het Wwft-toezicht op een deel van de accountants bij een andere toezichthouder dan het BFT bijdraagt aan effectiever en efficiënter toezicht.'

Onderscheid
Volgens NIVRA en NOvAA ziet de staatssecretaris over het hoofd dat alle accountants, dus alle AA's en RA's, zijn onderworpen aan wettelijk tuchtrecht zoals opgenomen in de Wet tuchtrechtspraak accountants. ‘Ons is niet duidelijk op welke accountants de staatssecretaris het Wwft-toezicht bij het BFT wil laten en voor welke andere accountants er een nieuwe Wwft-toezichthouder moet worden gevonden.'

NIVRA en NOvAA zeggen dat het erop lijkt dat de staatssecretaris onderscheid maakt tussen accountantskantoren die grote ondernemingen bedienen en accountantskantoren die andere dan grote ondernemingen bedienen. ‘We zijn van mening dat alle accountants onderworpen dienen te zijn aan het Wwft-toezicht door één instantie en zijn bezorgd over afstemmingsproblemen tussen twee toezichthouders die te maken hebben met dezelfde categorie onder toezicht gestelden, te weten accountants.'

(Bron: Accountancynieuws)

Reageer op dit artikel