nieuws

NVZ: Schippers moet verzekeraars aanspreken

Geen categorie

In een reactie op de Miljoenennota 2012 stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen dat het kabinet volgend jaar belangrijke stappen zet op weg naar prestatiebekostiging in de zorg. De brancheorganisatie staat achter de plannen om over te stappen op een nieuwe bekostigingsstructuur, het vrij onderhandelbare deel te verruimen naar 70 procent en de risicodragendheid van verzekeraars […]

In een reactie op de Miljoenennota 2012 stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen dat het kabinet volgend jaar belangrijke stappen zet op weg naar prestatiebekostiging in de zorg. De brancheorganisatie staat achter de plannen om over te stappen op een nieuwe bekostigingsstructuur, het vrij onderhandelbare deel te verruimen naar 70 procent en de risicodragendheid van verzekeraars te vergroten. Maar de NVZ waarschuwt minister Schippers om haar verantwoordelijkheid te blijven nemen.

'De uitwerking van de plannen is niet alleen een zaak van ziekenhuizen en verzekeraars, daar heeft de overheid ook een belangrijke rol in. De zichtbare hand van de minister blijft nodig', aldus voorzitter Roelf de Boer.

Beheerste groei
In de rijksbegroting 2012 wordt het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord aangehaald, dat de minister, verzekeraars en zorgaanbieders begin juli hebben gesloten. Ambitie van dit akkoord is dat er de komende jaren sprake is van beheerste groei van de productie (jaarlijks gemiddeld 2,5% per ziekenhuis). Daardoor kan de branche zich concentreren op het verder verbeteren van de kwaliteit, innovatie en doelmatigheid.

ZN voorbarig
Kort na het ondertekenen van het akkoord heeft voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland laten weten dat er komend jaar geen groeiruimte zou zijn. De NVZ vindt dat zeer voorbarig. 'De cijfers over 2011 moeten eerst grondig geanalyseerd worden. Zolang dat niet is gebeurd, past het niet om uitspraken te doen over de groeiruimte voor 2012. Stel nu dat de overschrijdingen zijn ontstaan doordat meer mensen dure medicatie nodig hadden?', aldus De Boer.

Selectief inkopen
De NVZ-voorzitter is van mening dat zorgverzekeraars eindelijk datgene moeten doen waartoe ze op aarde zijn: selectief inkopen op basis van prijs en kwaliteit in plaats van botweg de nullijn af te kondigen. 'Zo stellen ze zich op als schadeverzekeraars in plaats van als zorgverzekeraars. Wij verwachten van de minister dat ze de verzekeraars aanspreekt en dit niet alleen aan ons overlaat. Tot dusverre is ze erg afwachtend. Het lijkt alsof ze opgelucht is verlost te zijn van een lastig budgettair vraagstuk.'

Oplossing overschrijdingen
Daarnaast vindt de NVZ dat VWS aan de bal moet blijven bij het vinden van een structurele oplossing voor overschrijdingen. Alle partijen die het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord hebben getekend, vinden het zogeheten macrobeheersingsinstrument ongewenst. Daarmee zou de minister overschrijdingen nog steeds kunnen verhalen op de zorgaanbieders, ook al zouden deze niet verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen.

Alternatief
De NVZ is samen met ZN en VWS bezig een alternatief te ontwikkelen voor het macrobeheersingsinstrument. In dit alternatief komen de verantwoordelijkheden van alle partijen in het zorgstelsel beter tot hun recht: zorgaanbieders leveren doelmatige en gepaste zorg, verzekeraars kopen scherp in op basis van prijs en kwaliteit, de overheid blijft eindverantwoordelijk en neemt indien nodig maatregelen rondom het zorgpakket en eigen bijdragen. Roelf de Boer: 'Ook in dit opzicht is het belangrijk dat Schippers de regie neemt en het tempo erin blijft houden. De Tweede Kamer is ongelukkig met het macrobeheersingsinstrument en wil een goed alternatief'.

Reageer op dit artikel