nieuws

Ondernemers vol lof over kabinetsbeleid bedrijfsleven

Geen categorie

Het huidige kabinet legt een stevig fundament onder onze toekomstige economische groei. De actieagenda van minister Verhagen van EL&I voor het hele bedrijfsleven en voor de tien topsectoren in het bijzonder verdient alle lof, zeggen de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Ze reageren daarmee op de net verschenen Kamerbrief  Naar de top het bedrijvenbeleid in actie(s).

De vraag vanuit het bedrijfsleven is voortaan richtsnoer voor wat de overheid en kennisinstellingen doen. De bedrijven zetten daar tegenover dat ook zij prestaties zullen leveren. De actiegerichte agenda kan alleen maar worden verwezenlijkt in nauwe samenwerking tussen de drie partijen, met bijzondere aandacht voor de rol van het (innovatieve) midden en kleinbedrijf, zeggen de ondernemersorganisaties.

De agenda is concreet en omvat maatregelen om financieringsknelpunten voor innovatieve starters en doorgroeiers weg te nemen:

  • Er komen een MKB+ Innovatiefonds (500 miljoen euro) en belastingmaatregelen om innovatie in het bedrijfsleven en samenwerking met kennisinstellingen te stimuleren (oplopend tot 600 miljoen euro in 2015).
  • De technologische topinstituten blijven volgend jaar bestaan en krijgen daarna een plek in de innovatiecontracten die per topsector worden opgesteld.
  • Na korte tijdelijke arbeidscontracten worden langere contracten mogelijk.
  • De heffing van de Kamers van Koophandel verdwijnt.


Cruciale punten

Om de topsectoren tot een succes te maken worden de bakens op cruciale punten verzet door het kabinet, aldus de ondernemersorganisaties in hun gezamenlijke reactie. 'Onderzoek dat uit publiek geld wordt betaald moet veel beter aansluiten op de vraag vanuit de topsectoren. Er komen concrete innovatiecontracten tussen bedrijven en kennisinstellingen, waarvoor één miljard euro per jaar beschikbaar is'.

Voor de benodigde cofinanciering vanuit het bedrijfsleven is het ook van belang dat het private deel collectief kan worden bijeengebracht. Beroeps- en hoger onderwijs wordt in samenwerking met bedrijven ingericht. Er komen onderwijsplannen voor de topsectoren. Het vergroten van het aantal bèta en technisch opgeleide jongeren blijft speerpunt.

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland worden overbodige regelgeving en 'Hollandse koppen' op Brusselse regelgeving uit de weg geruimd, waardoor deze het verzilveren van kansen voor het bedrijfsleven niet in de weg zitten.

Lees de Kamerbrief Naar de top het bedrijvenbeleid in actie(s)  (pdf)

Reageer op dit artikel