nieuws

Oprichten bv wordt gemakkelijker en goedkoper

Geen categorie

De verplichting om bij het oprichten van een bv langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een bv.  Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een interview met De Telegraaf.

'Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten,' aldus de minister. 'Door het oprichten van een bv makkelijker en goedkoper te maken geeft dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.'

De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte in de meeste gevallen af te schaffen. Het streven is dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Een bv heeft voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo kan een ondernemer met een bv zijn privévermogen beter afschermen van zijn bedrijf.

Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun bv een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is al enige tijd in behandeling bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een bv met 90 procent.

Minder vertrouwen en waarborgen
De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten in een reactie blij te zijn met het voornemen, maar niet iedereen is enthousiast. Zo waarschuwt Netwerk Notarissen in een brief aan minister Opstelten voor ongewenste gevolgen van de plannen.

Volgens juridisch directeur Lucienne van der Geld van Netwerk Notarisen zorgen de plannen voor meer persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer en kan het vertrouwen in de bv dalen door het vervallen van de notariële tussenkomst bij de oprichting. "Wat blijft er dan over van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals de bv volgens de wet officieel heet?

De tussenkomst van de notaris bij de oprichting van een bv geeft volgens Netwerk Notarissen een aantal waarborgen voor de ondernemer zelf én voor de personen die met die bv contracten sluiten en zaken doen. "Deze waarborgen zijn belang voor de binnenlandse én buitenlandse handel. Bijvoorbeeld als een ondernemer in Nederland een bedrijfspand wil kopen of in het buitenland een rekening wil openen."

In de brief aan Opstelten geeft Van der Geld aan dat de bezwaren worden gesteund door vooraanstaande hoogleraren, onder wie professor Martin Jan van Mourik, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vreest 'wanorde in het rechtsverkeer, waarvan ondernemers zelf ook de dupe worden'.

Lees ook: Denk aan de flex-bv bij oprichting of statutenwijziging

Reageer op dit artikel