nieuws

Pensioen drukt bedrijfswinst door nieuwe boekhoudregels

Geen categorie

Bedrijven met een eigen pensioenfonds moeten vanaf 2013 financiële tegenvallers van het fonds direct meenemen op de balans. De nieuwe boekhoudregels die dan van kracht worden verhoogt de druk op bedrijven om hun pensioenregeling zo om te bouwen dat alle risico’s bij de werknemers komen te liggen. Voorheen mochten bedrijven deze tegenvallers in de boekhouding uitsmeren.

Dat schrijft het Financieele Dagblad naar aanleiding van een onderzoek van actuarieel adviesbureau Lane, Clark and Peacock (LCP) onder 44 AEX- en Midkap-bedrijven. Als de nieuwe boekhoudregels nu al van kracht zouden zijn, zouden de voorzieningen van grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in 2010 met € 17 miljard zijn gestegen. De toename is krap 10 procent van de totale pensioenverplichtingen van de 44 bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de jaarverslagen over 2010.

Elk jaar maken bedrijven een schatting van de waarde van de pensioenverplichtingen en beleggingen, aldus de krant. Vaak geldt dat deze waarden anders uitvallen dan een jaar eerder verwacht was. Volgens Jeroen Koopmans, partner bij LCP, kan dat komen doordat mensen langer leven, maar ook door afwijkende beursresultaten en wijzigingen in de rente waartegen de verplichtingen worden berekend.

Wanneer er op die manier een tekort optreedt, kunnen bedrijven dit volgens de huidige richtlijnen op twee manieren verwerken in de jaarrekening. Een optie is om het verschil direct te verrekenen met het eigen vermogen. Dit is volgens Koopmans gebruikelijk in het buitenland.

Corridor- methode
Nederlandse bedrijven kiezen echter vaak voor de andere optie, namelijk de zogeheten ‘corridor- methode’. Daarbij geldt dat, zolang de verschillen kleiner zijn dan een bepaalde grens (‘corridor’), deze geen effect hebben op het eigen vermogen of het resultaat. Het gaat om een grens van 10 procent van de verplichtingen of het belegd vermogen. Indien de verschillen groter worden, moet het bedrag dat boven de grens komt worden verwerkt in de winst-enverliesrekening. Dit hoeft echter niet in één keer, maar kan over een aantal jaar worden uitgesmeerd.

Volgens de nieuwe regels moet echter alles direct worden verwerkt in het eigen vermogen, waardoor dat veel meer kan gaan schommelen. Zo wordt de trend onder bedrijven versterkt om de pensioenregeling om te zetten naar een regeling zonder garanties. Bij deze beschikbarepremieregelingen hebben tegenvallers bij het fonds geen consequenties voor de boekhouding van het moederbedrijf.

Martijn Vos van Ortec Finance spreekt in het Financieele Dagblad ook de verwachting uit dat de trend om over te stappen naar beschikbarepremieregelingen door zal zetten. "Het zullen echter wel collectieve regelingen blijven en dus niet individueel. Werknemers delen dus wel samen de risico’s."

Een ander gevolg van de nieuwe boekhoudregels is volgens het fd dat het verwachte rendement op het belegd pensioenvermogen niet langer wordt berekend aan de hand van eigen verwachting, maar met een rekenrente die meestal lager ligt. Dit kan ertoe leiden dat de winst lager uitvalt.

Reageer op dit artikel