nieuws

Rijk gaat inkoop, P&O, huisvesting en facilitaire dienstverlening bundelen

Geen categorie

De overheid moet in verband met de weinig rooskleurige situatie in ons land en in Europa compacter, slagvaardiger en zich meer dienstverlenend opstellen. Dat zijn enkele punten uit de Miljoenennota zoals die dinsdag jl. op Prinsjesdag is gepresenteerd. In 2012 worden stappen gezet op weg naar een compacte overheid. Er komen minder bestuurders, minder regels, […]

De overheid moet in verband met de weinig rooskleurige situatie in ons land en in Europa compacter, slagvaardiger en zich meer dienstverlenend opstellen. Dat zijn enkele punten uit de Miljoenennota zoals die dinsdag jl. op Prinsjesdag is gepresenteerd.

In 2012 worden stappen gezet op weg naar een compacte overheid. Er komen minder bestuurders, minder regels, minder ambtenaren en besparingen op de overheid. Dat gebeurt op diverse manieren, onder andere door meer samen­hang (en eventueel samengaan) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Ook op andere manieren wordt in 2012 gewerkt aan een compactere overheid. Ten aanzien van de bedrijfvoering meldt de Miljoenennota dat deze slimmer wordt ingericht.
Bij het rijk worden inkoop, P&O-taken, huisvesting en facilitaire dienstverlening gebundeld.

Door de bezuinigingen zal het aantal ambtenaren flink afnemen. Boventallige werknemers gaan zo veel mogelijk ‘van werk naar werk'.

Ook het ministerie van BZK wordt kleiner. De taakstelling van BZK heeft personele consequenties voor alle organisatieonderdelen. Verder snijdt BZK in de bedrijfs­voering.

 

Reageer op dit artikel