nieuws

Rutte: Pgb redden door te hervormen

Geen categorie

Essentiële sociale voorzieningen in de zorg en de sociale zekerheid moeten worden hervormd, omdat ze anders over tien jaar eenvoudigweg niet meer kunnen bestaan. Dat betoogde premier Mark Rutte donderdag 22 september 2011  in de algemene beschouwingen. Als het kabinet nu niet ingrijpt in het persoonsgebonden budget, bij de sociale werkplaatsen, in de voorzieningen voor jonggehandicapten […]

Essentiële sociale voorzieningen in de zorg en de sociale zekerheid moeten worden hervormd, omdat ze anders over tien jaar eenvoudigweg niet meer kunnen bestaan. Dat betoogde premier Mark Rutte donderdag 22 september 2011  in de algemene beschouwingen.

Als het kabinet nu niet ingrijpt in het persoonsgebonden budget, bij de sociale werkplaatsen, in de voorzieningen voor jonggehandicapten en in het passend onderwijs, dan worden ze voor volgende kabinetten onbetaalbaar, vreest Rutte. Hij wil ze daarom nu beperken tot de groep mensen voor wie ze oorspronkelijk bedoeld was.

Pgb-discussie
Rutte vindt dat de pgb-discussie genuanceerder ligt dan 'de karikatuur van sommige partijen dat we het afbreken'. Hij herhaalde dat de groep die het pgb het hardst nodig heeft, het houdt en dat voor de rest wordt geprobeerd maatwerk te zoeken. 'De bezuiniging zit hem er vooral in dat een aantal mensen zal gaan zeggen: ik maak er geen gebruik meer van.'
PvdA-fractievoorzitter Job Cohen beschuldigde het kabinet er eerder van te liegen over de maatregelen om het persoonsgebonden budget in te perken. Volgens Cohen zijn dat bezuinigingen, premier Mark Rutte heeft dat steeds tegengesproken. 'Lieg niet over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget, maar red de regeling door soberder te worden en minder bureaucratisch', zei Cohen. Ook over de effecten van de meeste ingrepen van minister Henk Kamp van Sociale Zaken vertelt het kabinet 'geen eerlijk verhaal'. Cohen noemde de Miljoenennota het product van 'een onverschillige boekhouder'.
Volgens Arie Slob (ChristenUnie) kan de mededeling dat het kabinet niet bezuinigt op het pgb echter nooit de zorgen wegnemen bij mensen die weten dat ze wel hun pgb zullen kwijtraken.
Jolande Sap (GroenLinks) verweet Rutte dat hij de mensen vergeet bij zijn plannen om te snijden in het persoonsgebonden budget en het voor 90 procent van de gebruikers afschaft, terwijl hij dat budget eerder 'een kwestie van beschaving' had genoemd. Rutte bestreed dat en stelde dat er juist geld bij komt, maar dat het kabinet de overschrijdingen van de kosten van het pgb gaat afbouwen. Dat moet lukken door meer mensen te bewegen hun zorgvraag binnen het familieverband te regelen.

Reageer op dit artikel