nieuws

‘Schort eigen bijdrage ggz op tot plan voor zuinige zorg’

Geen categorie

Vandaag, op 29 september 2011, overlegt de Tweede Kamer over de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet-Rutte aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil opleggen. Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken zich ernstig zorgen over het lot van tienduizenden mensen met een psychische stoornis of verslaving, die door de bezuinigingen ernstig in […]

Vandaag, op 29 september 2011, overlegt de Tweede Kamer over de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet-Rutte aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil opleggen. Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken zich ernstig zorgen over het lot van tienduizenden mensen met een psychische stoornis of verslaving, die door de bezuinigingen ernstig in de problemen komen. Zij roepen de Tweede Kamer op om de eigen bijdrage maatregel in de ggz in ieder geval op te schorten totdat de minister een toekomstplan kan presenteren om tot zuinige en zinnige zorg te komen.

Het kabinet wil mensen met een ernstig psychische aandoening of verslaving 200 euro per behandeling en 145 euro per maand voor noodzakelijke opname in een instelling laten betalen. Dit terwijl 83 procent van de mensen met zo'n ernstige aandoening moet rondkomen van een minimuminkomen. Een hoge eigen bijdrage betekent dat zij geen toegang meer hebben tot juiste zorg.

Stapeling
De ggz wordt een forse budgetkorting en tariefskorting opgelegd en naast de eigen bijdrage maatregel wordt ook nog flink gekort op de jeugdzorg, passend onderwijs, het persoonsgeboden budget, de sociale werkvoorziening en de Wajong-uitkering. Door deze stapeling zal een kwetsbare groep mensen nog verder in de problemen raken en kunnen noodsituaties ontstaan. Dat is niet alleen zeer schadelijk voor de patiënten zelf, ook de samenleving heeft straks te maken met de nadelige gevolgen, zoals nog hogere zorgkosten door een toename van zorgmijders.

Zinnige en zuinige zorg
De wens van de minister om samen met de sector tot een visie op de ggz te komen en bestuurlijke afspraken te ontwikkelen, zal moeten leiden tot betere plannen voor zinnige en zuinige zorg. Zorg die het invoeren van een eigen bijdrage overbodig maakt. 'Wij doen een dringend beroep op de Kamerleden om de minister opdracht te geven de eigen bijdrage op te schorten in afwachting van deze planvorming!' Aldus de organisaties in een persbericht.

Reageer op dit artikel