nieuws

Tergooi Hilversum krijgt 1 hoofdlocatie

Geen categorie

Op 5 september 2011 heeft de raad van bestuur van Tergooiziekenhuizen een voorgenomen besluit genomen over de locatieontwikkeling van het ziekenhuis. Tergooiziekenhuizen zal één hoofdlocatie krijgen in Hilversum. In Blaricum blijven de poliklinieken open en zal ook een dagkliniek worden ingericht.Bij de richting die gekozen is, is de kwaliteit van de patiëntenzorg in de toekomst […]

Op 5 september 2011 heeft de raad van bestuur van Tergooiziekenhuizen een voorgenomen besluit genomen over de locatieontwikkeling van het ziekenhuis. Tergooiziekenhuizen zal één hoofdlocatie krijgen in Hilversum. In Blaricum blijven de poliklinieken open en zal ook een dagkliniek worden ingericht.

Bij de richting die gekozen is, is de kwaliteit van de patiëntenzorg in de toekomst het primaire uitgangspunt geweest. Onder voorwaarde van financiering zal het nieuwe ziekenhuis in 2018 staan. De medische staf en de raad van bestuur zijn ervan overtuigd dat dit voorgenomen besluit een belangrijke innovatie betekent van de zorg voor de gehele regio Gooi en Vechtstreek.

Kwaliteit en bereikbaarheid
Voor de patiënten is de kwaliteit van de zorg die zij krijgen van het grootste belang. Maar ook de omgeving waar ze worden opgevangen telt nadrukkelijk mee in hun oordeel over de zorg in Tergooiziekenhuizen. Het nieuwe toekomstperspectief biedt mogelijkheden om de patiënten in de meest prettige omstandigheden te kunnen behandelen, aldus de raad van bestuur. Het ziekenhuis blijft voor de gehele regio goed bereikbaar. Poliklinieken blijven ook in Blaricum na 2018 open.

Flexibel en regio-overstijgend
Complete nieuwbouw in Hilversum betekent maximale ruimte en flexibiliteit om een ziekenhuis neer te zetten dat kan voldoen aan de nieuwste medische inzichten en wensen van patiënten en bezoekers.
Het zwaartepunt van Tergooi in het toekomstige zorgpark op Monnikenberg in Hilversum zien de raad van bestuur en het stafbestuur als een groot voordeel; deel uitmaken van een zorgnetwerk op Monnikenberg heeft tevens een positieve invloed op de samenwerking met huidige en toekomstige partners. Goede samenwerkingsverbanden zijn niet alleen van belang voor de kwaliteit van onze zorg maar ook voor het verkrijgen van financiering voor onze plannen bij de bank.

Acute zorg
Er zijn op dit moment allerlei discussies gaande op landelijk niveau die van invloed zullen zijn op de ontwikkelingen van de acute zorg in Nederland en dus ook bij Tergooiziekenhuizen. De medische staf van Tergooi spreekt zich uit voor één SEH en dit lijkt in lijn met die ontwikkelingen. De acute zorg zal voorlopig beschikbaar blijven op beide locaties, dus zowel in Hilversum als in Blaricum. Voor de toekomst zal de raad van bestuur de voortgang van deze landelijke discussies en het standpunt van de medische staf in nauw overleg met de huisartsen uit de regio en andere ketenpartners op de voet volgen en afwegen en op basis daarvan vorm geven.

Draagvlak
Het plan is gezamenlijk door de raad van bestuur en de medische staf tot stand gekomen. De medische stafleden hebben gestemd over hoe het ziekenhuis er in de toekomst uit moet zien. Van hen heeft 90 procent zich uitgesproken voor dit toekomstige eindmodel van Tergooiziekenhuizen. De specialisten zijn van mening dat het creëren van één hoofdlocatie de kwaliteit van zorg ten goede komt.
De raad van bestuur realiseert zich dat dit besluit ten aanzien van eerdere besluiten tegenstrijdig lijkt. Voortschrijden van tijd en inzicht geven ook vanuit bedrijfsmatig perspectief een ander beeld van de toekomst op zowel regionaal als landelijk niveau. Het voorgenomen besluit zal worden voorgelegd aan de adviesorganen (stafbestuur, cliëntenraad, ondernemingsraad). Daarna zal een definitief besluit volgen.

Reageer op dit artikel