nieuws

Thincapregeling geldt ook voor grensoverschrijdende groep

Geen categorie

Sinds 1 januari 2004 bestaat in de vennootschapbelasting de zogeheten thincapregeling, die bij een teveel aan vreemd vermogen ertoe kan leiden dat een dochtervennootschap niet alle rente van leningen van verbonden lichamen in aftrek kan brengen. De thincapregeling is ook van toepassing op een grensoverschrijdende groep, zo besliste het Hof te 's-Hertogenbosch.

Het Hof stelde vast dat de wetsbepaling weliswaar verwijst naar het Nederlandse groepsbegrip in het Burgerlijk Wetboek, maar dat de wetsgeschiedenis van de thincapregeling en een arrest van de Hoge Raad uit 2011 op een ruimer toepassingsbereik duiden.

De procedure betrof een in Nederland gevestigde bv, waarvan alle aandelen werden gehouden door een Belgische bevak (beleggingsvennootschap met vast kapitaal). De bv had per saldo een zodanige schuld aan de bevak dat volgens de thincapregeling sprake was van een teveel aan vreemd vermogen, zodat niet alle rente aftrekbaar was.

Kijk HIER voor het arrest

Bron: F&A Signalen

Reageer op dit artikel