nieuws

Trimbos: Voer geen eigen bijdrage ggz voor e-health in

Geen categorie

De besparing als gevolg van de eigen bijdrage in de ggz pakt 73 miljoen euro negatief uit. Dat blijkt uit een rapport van het Trimbos-instituut dat de mogelijke gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage in de ggz in kaart gebracht.In de strategische verkenning 'Eigen bijdrage in de ggz' rekenen de onderzoekers in een aantal […]

De besparing als gevolg van de eigen bijdrage in de ggz pakt 73 miljoen euro negatief uit. Dat blijkt uit een rapport van het Trimbos-instituut dat de mogelijke gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage in de ggz in kaart gebracht.

In de strategische verkenning 'Eigen bijdrage in de ggz' rekenen de onderzoekers in een aantal scenario's de effecten door van de eigen bijdrage. Zij onderzoeken de consequenties voor de zorguitgaven, het zorggebruik en de arbeidsproductiviteit. Daarbij betrekken zij ook de neveneffecten van de invoering van de eigen bijdrage. Naast de kosten voor cliënten zijn dat maatschappelijke kosten als productiviteitsverlies en ziektelast. Het effect van de invoering van de eigen bijdrage blijkt negatief te zijn als naast de eigen bijdrage ook de indirecte kosten (ziektelast, productiviteit) worden meegenomen. Met de invoering van eigen bijdrage beoogt de overheid sturing te krijgen op een deel van de zorgkosten. Hiervoor zijn echter zijn ondersteunende maatregelen noodzakelijk.

E-health
De analyse laat de overall effecten voor de eerste- en tweedelijns ggz zien. De zorgkosten nemen weliswaar af met 523 miljoen, maar andere kosten (zoals verhoging ziektelast en daling productiviteit) nemen toe met 375 miljoen. Daarnaast stijgen de kosten voor de cliënten met 221 miljoen. Dit betekent dat de besparing als gevolg van de eigen bijdrage 73 miljoen negatief uitpakt. De auteurs stellen dat aanvullende maatregelen vereist zijn om de gewenste effecten te bereiken. Ze benadrukken dat een selectieve inzet van eigen bijdragen nodig is. Zo zou de eigen bijdrage alleen ingevoerd kunnen worden voor interventies die niet bewezen kosteneffectief zijn. Een kosteneffectieve behandelmethode als e-health zou juist gevrijwaard dienen te blijven van een eigen bijdrage.

Reactie GGZ Nederland
GGZ Nederland is blij met het rapport omdat het een kritische blik werpt op het invoeren van een eigen bijdrage. Het laat zien dat de maatregel kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten en toegenomen ziektelast bij mensen met een psychische aandoening.

Meer informatie: Rapport Eigen bijdrage in de ggz.

Reageer op dit artikel