nieuws

‘Uniforme belastinggrondslag krijgt niet beoogde effect’

Geen categorie

Een geüniformeerde belastinggrondslag voor internationaal opererende bedrijven, om zo de belastingconcurrentie en de administratieve lasten te verminderen zal niet het door de Europese Commissie beoogde doel. Invoering van een dergelijke maatregel zal de welvaart in de Europese Unie niet veel doen stijgen, concludeert Hendrik Vrijburg in zijn proefschrift Enhanced Cooperation in Corporate Taxation, waarop hij donderdag 29 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert.

De vennootschapsbelasting staat onder druk door de toegenomen mobiliteit van bedrijven en winsten tussen landen. Bedrijven kunnen relatief eenvoudig een hoge belastingdruk ontwijken. Recente economische studies naar belastingconcurrentie en samenwerking op dit gebied houden er geen rekening mee dat landen hun vennootschapsbelastingstelsel zullen wijzigen als reactie op de invoering van een voorstel van de Europese Commissie.

Samenwerkende landen zullen hun belastingtarieven verhogen omdat ze door samenwerking externe effecten van de vennootschapsbelasting internaliseren. Vrijburg laat zien dat sommige van de niet-deelnemende landen mogelijk hun vennootschapsbelasting tarieven verlagen in reactie op deze verhoging in het buitenland. Dit weerspreekt de gangbare aanname in de literatuur en draait daarmee conventionele conclusies om.

De reden voor deze tegengestelde reactie is dat de buitenlandse belastingverhoging zorgt voor extra belastingontvangsten in de niet-deelnemende landen door verplaatsingen van bedrijven en winsten. Hierdoor kan het zo zijn dat er geen noodzaak meer is om het eigen tarief te verhogen. Als dit het geval is, worden de voordelen van samenwerking – een verhoging in het effectieve belastingtarief – opgegeten door buitenstaanders via een belastingverlaging in deze landen.

Reageer op dit artikel