nieuws

Verontruste brief patientenorganisaties over miljoenennota

Geen categorie

In een brief aan de Tweede Kamer spreken de patiëntenorganisaties CG-Raad, NPCF, platform GGZ en Platform VG hun verontrusting uit over de miljoenennota. Zij vrezen dat met het voorgestane beleid de solidariteit, toegang en betaalbaarheid van het zorgstelsel in het gedrang komen.Mensen met een beperking of chronische aandoening worden voor het vierde jaar op rij […]

In een brief aan de Tweede Kamer spreken de patiëntenorganisaties CG-Raad, NPCF, platform GGZ en Platform VG hun verontrusting uit over de miljoenennota. Zij vrezen dat met het voorgestane beleid de solidariteit, toegang en betaalbaarheid van het zorgstelsel in het gedrang komen.

Mensen met een beperking of chronische aandoening worden voor het vierde jaar op rij onevenredig zwaar getroffen. In een gezamenlijke brief roepen zij het kabinet op om de koers te wijzigen en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of chronisch aandoening kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

Zorg over betaalbaarheid
Het kabinet kiest voor afbouw van de zorgtoeslag en een forse verhoging van het verplichte eigen risico, nieuwe en hogere eigen bijdragen voor aanspraken in AWBZ, Zvw en Wmo, stijgende zorgpremies en verkleining van het verzekerde pakket. Tegelijkertijd worden compensatiemaatregelen en/of aanspraken voor mensen die langdurig op zorg aangewezen zijn beperkt.

Zorg over stapeling
Mensen met een chronische aandoening of beperking worden op meerdere onderdelen van hun bestaan geraakt. Naast stijgende zorguitgaven krijgen zij ook te maken met decentralisatie van aanspraken van AWBZ naar gemeenten. Veel mensen verliezen de mogelijkheid om zelf de benodigde zorg via een PGB te organiseren. Voor psychisch zieken wordt een eigen bijdrage voor noodzakelijke zorg ingevoerd en de Wajong wordt versoberd.

Zorg over de toegankelijkheid
In 2012 worden meerdere aanspraken uit de basisverzekering geschrapt. Het beperken van aanspraken raakt vooral mensen met een chronische aandoening of (psychische) beperking en ouderen. Het risico op mijden of uitstellen van zorg is groot en kan uiteindelijk leiden tot hogere zorgkosten en persoonlijke schade.

Reageer op dit artikel