nieuws

Verzekeraars geven geld aan huisartsen met goed spoedbereik

Geen categorie

Verzekeraars en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben nadere afspraken gemaakt over de uitwerking van de variabilisering in 2011, 2012 en 2013. Met deze stimuleringsregeling is jaarlijks een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid. Huisartsen kunnen aanspraak maken op deze variabiliseringsgelden, als zij voldoen aan bepaalde (kwaliteits)normen. Aanspraak op variabiliseringsgelden 2011 In 2011 is de […]

Verzekeraars en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben nadere afspraken gemaakt over de uitwerking van de variabilisering in 2011, 2012 en 2013. Met deze stimuleringsregeling is jaarlijks een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid. Huisartsen kunnen aanspraak maken op deze variabiliseringsgelden, als zij voldoen aan bepaalde (kwaliteits)normen.

Aanspraak op variabiliseringsgelden 2011
In 2011 is de spoedbereikbaarheid onderwerp van variabilisering. In 2011 wordt geen aparte meting uitgevoerd, in plaats daarvan wordt aangesloten bij het lopende traject van de IGZ. Als uit de IGZ-toets is gebleken dat de praktijk voldoet aan de gestelde norm voor de spoedbereikheid, dan heeft de huisarts aanspraak op de variabiliseringsgelden 2011. De LHV verwacht eind oktober zicht te hebben op die huisartsenpraktijken die niet voldoen aan de norm voor spoedbereikbaarheid.

Adequate dossiervorming voor 2012 en 2013
Voor 2012 en 2013 hebben de LHV en verzekeraars afgesproken dat 'adequate dossiervorming' onderwerp is van variabilisering. In het jaar 2012 ligt de nadruk op kennisverwerving en (bij)scholing in het kader van adequate dossiervorming. In het jaar 2013 wordt vervolgens daadwerkelijk getoetst. Er is inmiddels een werkgroep samengesteld die realistische normen voor 2013 gaat uitwerken inclusief de meting. Het jaar 2012 wordt gebruikt om de geformuleerde normen en de meetsystematiek te testen.

Reageer op dit artikel