nieuws

Werkbonus vervangt arbeidskorting

Geen categorie

Er zijn op dit moment twee fiscale regelingen die ouderen stimuleren om te (blijven) werken: de additionele arbeidskorting voor werkenden die 58 jaar of ouder zijn en de doorwerkbonus voor werkenden die 62 jaar of ouder zijn. Beide regelingen zijn leeftijdsafhankelijk en worden hoger naarmate het inkomen stijgt. Het kabinet wil in 2013 beide regelingen vervangen door één werkbonus voor werkenden. Dat staat in het Belastingplan 2012.

De nieuwe regeling geldt voor 62-plussers. De werkbonus bedraagt 3000 euro en is meer gericht op 62-plussers met lage inkomens. De 62-plusser met arbeidsinkomen ontvangt de standaard arbeidskorting die geldt voor alle werkende belastingplichtigen én de verhoging van die standaard arbeidskorting met een werkbonus van maximaal 3000 euro.

Verrekend
De nieuwe werkbonus sluit wat vormgeving en wetgeving betreft aan bij de huidige arbeidskorting voor ouderen. Dat heeft als voordeel dat er geen nieuwe heffingskorting geïntroduceerd hoeft te worden. Bovendien wordt de arbeidskorting bij de berekening van de loonbelasting die door de inhoudingsplichtige wordt ingehouden al verrekend.

De werkbonus wordt net als de arbeidskorting een regeling in de loon- en inkomstenbelasting en niet zoals de doorwerkbonus een regeling slechts in de inkomstenbelasting. Omdat de werkbonus een vast bedrag is (vanaf 108 procent WML), is het voor burgers van tevoren ook beter in te schatten hoe hoog de bonus wordt.

Twee aanpassingen
In 2012 vinden er twee aanpassingen plaats. Eerst komt de arbeidskorting voor ouderen geheel te vervallen. Hiermee wordt voor wat betreft de groep belastingplichtigen met een arbeidsinkomen met de leeftijd tussen de 58 en 61 jaar al vooruitgelopen op de vormgeving van de nieuwe werkbonus in 2013. Deze wordt immers gericht op 62-plussers. De 62-plussers verliezen in 2012 eveneens de arbeidskorting voor ouderen, maar hebben in dat jaar nog wel recht op de doorwerkbonus.

Ten tweede wordt de doorwerkbonus aangepast in 2012:

  • Het jaar dat je 62 wordt: 2011: 5 procent. 2012: 1,5 procent
  • Het jaar dat je 63 wordt: 2011: 7 procent. 2012: 6 procent
  • Het jaar dat je 64 wordt: 2011: 10 procent. 2012: 8,5 procent
  • Het jaar dat je 65 wordt: 2011: 2 procent. 2012: 2 procent
  • Het jaar dat je 66 wordt: 2011: 2 procent. 2012: 2 procent
  • Het jaar dat je 67 wordt: 2011: 1 procent. 2012: 1 procent

Klik hier voor het Belastingplan 2012
(3.3.1 Vervangen arbeidskorting ouderen en doorwerkbonus door werkbonus – pagina 81 en volgende)

(Bron: kluwersalarisadministratie )
 

Reageer op dit artikel