nieuws

Wientjes roept kabinet op: ‘Werkgeverslasten niet hoger’

Geen categorie

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zal het kabinet houden aan de belofte uit het regeerakkoord om de werkgeverslasten deze kabinetsperiode niet te laten stijgen. 'Het kabinet onderkent ten volle dat ondernemerschap de motor van de economie is. Dan moet je geen zand in de motor gooien', zegt voorzitter Bernard Wientjes in een interview in het Financieele Dagblad.

De VNO-NCW-voorzitter vindt dat de Miljoenennota een zakelijke, zeer ernstige toon heeft, maar wil het woord somber niet de mond nemen. 'Er is reden voor ernst. Maar als je het plaatje overziet, kun je ook je zegeningen tellen.'

Wientjes heeft er begrip voor dat het kabinet niet wil dat alleen de hogere inkomens er op vooruitgaan. 'Als de nivellering maar niet doorzet, want hard werken en ondernemen moeten lonen.' Hij is van mening dat het consumentenvertrouwen van doorslaggevend belang is voor de terugkeer naar een opwaarts pad in de economie. In dat verband moet de onrust op de financiële markten (Griekenland) worden wegenomen en moet er nu eindelijk rust komen in de discussie over de toekomst van de AOW en de pensioenen komen.

Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen is cruciaal voor hoe het verder gaat met de economie in Nederland en Europa zegt Wientjes . Wientjes memoreert dat de autoverkopen halveerden na het faillissement van zakenbank Lehman Brothers in 2008, zonder dat er sprake was van een dalende koopkracht of een stijgende werkloosheid. ,,Het is allemaal psychologie’’, volgens de werkgeversvoorman. ,,Angst en onzekerheid leiden tot uitstelgedrag.’’

Met economisch desastreuze gevolgen, omdat in onze luxemaatschappij 70 tot 80 procent van de aankopen zonder problemen een jaar of langer kan worden uitgesteld, volgens de werkgeversvoorzitter.

Koopkrachtdaling
Wientjes ligt niet wakker van de voorspelde gemiddelde koopkrachtdaling van 1 procent. ,,Wat is nu min 1 procent in een tijd dat het minder gaat in een van de welvarendste landen in de wereld ? En dan wordt het ook nog eens achter de komma berekend. Die plaatjes kloppen nooit met wat je zelf meemaakt. Het maakt nogal verschil of je voor een paar euro gehuurd in Oost-Groningen woont of voor veel geld in hartje Amsterdam. Nederland is het enige land dat aan koopkrachtplaatjes doet. Het is een non-discussie in een moeilijke tijd.’’

Somber is de werkgeversvoorman niet. ,,De verwachte economische groei is 1 procent. Dat is weinig, maar het kan slechter’’, aldus Wientjes. ,,De werkloosheid neemt nauwelijks toe. Het financieringstekort blijft onder de 3 procent, de staatsschuld loopt op tot 65 procent van het bruto binnenlands product. Er is reden voor ernst. Maar als je dit plaatje ziet, kun je ook je zegeningen tellen.’’

(ANP)

Reageer op dit artikel