nieuws

‘Zelfstandig leven lichamelijk gehandicapten bedreigd’

Geen categorie

Plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om het Fokuswonen onder te brengen in de AWBZ pakken desastreus uit voor cliënten van Fokus. Zonder speciale regelingen past het Fokuswonen niet in de AWBZ en vervalt de 24-uursbeschikbaarheid van hulp op afroep. Een groot deel van de cliënten zal dan moeten verhuizen naar verpleeg- of verzorgingshuis, aldus […]

Plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om het Fokuswonen onder te brengen in de AWBZ pakken desastreus uit voor cliënten van Fokus. Zonder speciale regelingen past het Fokuswonen niet in de AWBZ en vervalt de 24-uursbeschikbaarheid van hulp op afroep. Een groot deel van de cliënten zal dan moeten verhuizen naar verpleeg- of verzorgingshuis, aldus een bericht van Fokus.

Fokus stelt dat de staatssecretaris met haar plannen de in april 2011 Kamerbreed aangenomen motie van Wolbers (PvdA), Venrooij (VVD) en Agema (PVV) negeert. Op 14 september 2011 zal er in een Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie over de brief worden gesproken die de staatssecretaris vlak voor het reces naar de Kamer heeft gestuurd en waarin zij uiteenzet hoe het Fokuswonen naar de AWBZ gaat.

Plannen
Het kabinet wil de huidige subsidieregeling voor het Fokuswonen met ingang van 1 januari 2012 opheffen. Het Fokuswonen zal daarna uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) moeten worden gefinancierd. Vijf eerdere pogingen in de afgelopen acht jaar zijn mislukt. Steeds bleek dat de regels van de AWBZ grote schade aanbrengen aan de 24-uursbeschikbaarheid en het dienstenpakket van het Fokuswonen. De staatssecretaris voor VWS wil nu doorzetten. Daardoor wordt de mogelijkheid om zelfstandig, vrij en onafhankelijk te kunnen wonen en leven bedreigd. Zelfs zo, dat voor het voortbestaan van het Fokuswonen moet worden gevreesd. Cliënten zullen dan aangewezen zijn op verblijf en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij verliezen hun eigen, gewone bestaan midden in de maatschappij. Fokus is geschokt over de plannen van de staatssecretaris. Directeur Okko Jongsma: 'Het is een desastreus plan voor onze cliënten. De staatssecretaris voert de Kamerbreed aangenomen motie niet uit, ze regelt de 24 uursbeschikbare hulp op afroep niet, het dienstenpakket wordt versnipperd over AWBZ, Wmo en Zvw, er is onvoldoende financiering en er is niets gedaan met reacties van cliëntenraad en Fokus op allerlei uitgebrachte rapporten.'

Levensbelang
'De klok dreigt nu 30 jaar te worden teruggezet, aldus directeur Okko Jongsma van Fokus. Cliënt Sandra Wieringa uit Apeldoorn is ook duidelijk: 'Ik moet kunnen rekenen op 24-uursassistentie op afroep, dat is voor mij van levensbelang in verband met hulp bij beademing. Als ik het benauwd krijg moet er meteen iemand komen om mij te helpen. Als dat niet meer kan, betekent dat voor mij dat ik naar het verpleeghuis moet en dat wil ik niet. Ik pas daar niet, ik hoor daar niet'. Jongsma bespeurt onder cliënten veel onrust en onzekerheid over de toekomst. 'Het gaat om de vraag of je nog gewoon midden in de maatschappij kunt wonen en je leven kunt indelen, zoals u en ik. Het gaat om een groep mensen die zich ooit uit de instellingen in de bossen heeft vrijgevochten. Die willen niet meer terug naar de hel, zoals ze dat eerder hebben ervaren'.

Bureaucratie
Het is voor Jongsma onbegrijpelijk dat het ministerie doorzet, terwijl het tegelijkertijd het Fokuswonen als concept waardeert en wil behouden. 'Het gaat niet om een bezuiniging, maar om een bureaucratische actie, met desastreuze gevolgen voor de 1300 mensen die er gebruik van maken'. Cliënten en directie van Fokus rekenen erop dat de Tweede Kamer de plannen niet zal goedkeuren en dat pas zal doen als er voldoende maatregelen zijn genomen om de toekomst van het Fokuswonen in de AWBZ te waarborgen. Volgens Jongsma is daarvoor een simpele en afdoende oplossing beschikbaar binnen de AWBZ: ‘en die is op een achternamiddag te regelen. Simpel, door een apart paragraafje op te nemen. Dat weet ook het ministerie'.

Actie
De onrust heeft ervoor gezorgd dat cliënten in Fokus actie voeren om de politiek te overtuigen dat de plannen desastreus zijn. Eind juni al werden 34.000 verzamelde steunbetuigingen aan de leden van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid aangeboden. Tientallen cliënten hebben inmiddels laten weten het debat op 14 september bij te willen wonen. Cliënten hebben verder massaal hun persoonlijke verhaal per brief of mail naar Kamerleden en staatsecretaris gestuurd. Een bloemlezing van deze verhalen is te lezen op www.fokuswonen.nl/steunen. Daar staan ook een aantal filmpjes waarop cliënten kernachtig vertellen welke gevolgen de plannen voor hun persoonlijke leven hebben.

Over Fokus
Fokus maakt al ruim dertig jaar gewoon wonen voor mensen met een zware lichamelijke handicap mogelijk. Een Fokusproject bestaat uit 12 tot 20 volledig aangepaste huurwoningen, verspreid in een woonwijk en in de buurt van een hulppost van Fokus. Vanuit die post kan hulp worden opgeroepen voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het bijzondere van Fokus is dat de assistentie 24 uur per etmaal, zeven dagen per week, beschikbaar is en op afroep en aanwijzing van de cliënt wordt verleend. Zo kunnen cliënten in alle vrijheid zelf bepalen hoe ze willen wonen, leven en werken. De cliënt heeft hierdoor dus de regie over zijn of haar eigen leven.

Reageer op dit artikel